logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bantorget

   Torg och platser

Bantorget är beläget cirka 100 meter sydost om Lunds centralstation, mellan Grand Hotel och järnvägsviadukten. Det är ett av fyra torg i Lund som ligger nära järnvägen  Namnet till trots har Bantorget snarare karaktären av en mindre park med mycket växtlighet. Rakt genom torget går cykel- och gångbanor. Torget är livfullt med alla människor som passerar men det finns även avskilda platser framför Grand och i sydöstra hörnet

Torget anlades några år efter järnvägens öppnande 1856. 1991 restes granitskulpturen ”Structure Mandala” av Nahara Takashi.  Strax väster om torget finns en plantering med 50-talsstatyn ”Lekande barn” av Jonas Fröding.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén