logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Juridicum

   Byggnader | Universitet

RK_juridikum01

Juridicum heter byggnaden som rymmer Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och är beläget i Televerkets gamla byggnad på Lilla Gråbrödersgatan mitt i centrala Lund. Juridicum rymmer också Juridiska fakultetens bibliotek. Flertalet av föreläsningssalarna finns dock i det nära belägna ”Tryckeriet”, dvs i de lokaler där tidigare Berlingske tryckeriet hade sin verksamhet.

RK_juridik02

Juridiska fakulteten grundades redan 1666 och är en av universitetets fyra ursprungliga fakulteter. Idag finns här cirka två tusen studenter och ett 30-tal forskarstuderande. Den fasta lärarkåren består av drygt 40 professorer och universitetslektorer som ägnar sig åt både forskning och undervisning. Därtill kommer omkring 100 timanställda lärare – många av dem praktiskt yrkesverksamma jurister – samt bibliotekarier och personal inom olika administrativa och tekniska stödfunktioner.

Huset byggdes 1914-15 av Kungliga Telegrafverket och är byggt i en nationalromantisk stil. Ariktekter var Aron Johansson. Under många år var detta Televerkets huvudbyggnad i Lund.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén