logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kattekonst

   Konst | Skolor

GN_kattekonst01
Erik Ekblad: Städerskan Beata Petsson lämnar Katedralskolan. 1903.

”På Katedralskolan finns så mycket skapat av hög konstnärlig kvalitet att det mesta lika gärna skulle kunna återfinnas på någon viktig konstinstitution.” Det säger Michael Ekonomouoch Matz Jörgensen som har gjort boken Konsten på Katte. I boken är drygt 30 konstverk avbildade och kommenterade tillsammans med presentation av konstnären bakom verket. Det mesta av konsten på skolan är skapad under senare delen av 1800-talet och under 1900-talets första decennier. De flesta tavlorna är målade av män – inte oproblematiskt men uttryck för dåvarande tidsanda – påpekar författarna.

GN_kattekonst02
Blyertsteckning av GAN

En del konstnärer har en naturlig anknytning till skolan. Hit hör Axel Hjalmar Lindqvist, kallad Ritts, som var teckningslärare på skolan från 1864 och även universitetets siste ritmästare. Han blev erkänd som landskapsmålare och representeras med två stora oljor med motiv från Ringsjön och Kullen. En av hans elever var Carl Fredrik Hill som beundrade sin lärare och ofta for med honom ut till Lunds omgivningar för att teckna. På Katte hänger en laverad pennteckning av Hill från 1866 för vilken han fick ett pris från skolan.

Gösta Adrian-Nilsson, GAN, var också elev på skolan och tog studentexamen där 1903. År 1907 debuterade han som konstnär med en utställning på Lunds universitets konstmuseum. På Katte finns sex verk av honom.

Gert Aspelin och Lotta Löthman är två andra konstnärer som varit Katte-elever och är representerade på skolan. Tore Ekelin har varit både elev och teckningslärare på skolan. Han är upphovsman till den textila fonddekoration som händer i aulan. Tryggve Emond verkade i trettio är som lärare i filosofi och engelska på Katte. Han bejakade också andra intressen och förmågor, t.ex att teckna och måla. Kristina Hallind tjänstgör fortfarande på skolan. Hon är lektor i svenska men också verksam som konstnär. På skolan hänger en svit oljor med temat Strindbergs dramer.

GN_kattekonst03
Martin Emond: Studentskorna hissas

Michael Economou är lärare på skolan och liksom författaren och fotografen Matz Jörgensen intresserad av konst. I arbetet har de utgått från nedteckning av Katte-konsten som gjorts av Örjan Paulin, tidigare rektor på skolan. Boken har tillägnats honom.

– Att vi har mycket konst här beror dels på att här faktiskt gått många blivande konstnärer, dels på att många lärare och rektorer har eller har haft ett starkt konstintresse. På skolan finns idag också en aktiv konstförening, säger Michael Economou.Text: Solveig Ståhl. Gamla Lund Nytt 2008:2

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 december, 2010 av Rune Källén