logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Järnvägar söderut

   Torg och platser | Transport

Södra stambanan mellan Lund och Malmö öppnades för allmän trafik den 2 december 1856. År 1900 fick den dubbelspår och 1934 eldrift. Trafiken är nu så stor att den ska bli fyrspårig.

Svanegatans underfart är från 1875 då järnvägen Lund–Trelleborg byggdes. Spåret viker av i en växel strax söder om underfarten och trafikeras fortfarande med gods till Tetra Pak. Banan i övrigt blev nedlagd 1960. Före förstatligandet 1938 fanns dess administration i
den förfallna och tillbommade längan höger om infarten till badhuset.

År 1905 byggdes Lund–Revinge järnväg som utgick från en hållplats vid nuvarande idrottshallen. Banvallen har blivit cykelväg runt Stadsparken och ända bort till Södra Sandby (Hardebergaspåret). Vid Södra Esplanaden ligger två av dess byggnader som har fått ny
funktion. Stationshuset Lunds södra var banans viktigaste station. Det äldre huset intill övertogs av järnvägen och användes som kontor och tjänstebostad.

Åt öster ligger på cykelvägens norra sida Revingebanans starkt förfallna lokstall och verkstad. Man kan ana att det har legat en vändskiva utanför den svängda fasaden med dess portar. Många förslag till upprustning och ny användning har diskuterats men husets framtid är oviss. Själva järnvägen var en av landets mest olönsamma och nedlades redan 1939 även om godstrafik pågick in på 1960-talet.

Att läsa: ”BLHJ”, 1987, ”Kring Lund C”, 1999

  Senast uppdaterad 29 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 februari, 2011 av Rune Källén