logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Slaget vid Lund – gravarna

   Händelser | Lunds historia

Det dröjde mycket länge innan någon av massgravarna från slaget påträffades. Det skedde 1995 på Norra Nöbbelövs kyrkogård. Där påträffades i ett ledningsschakt skelettdelar och uniformsdetaljer. Ett par av skallarna uppvisar skador efter värjhugg.

Källa: Turistföreningen, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 15 oktober, 2009 av Rune Källén