logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Folkets hus

   Byggnader

folkhus10

Efter korsningen med Magie Lilla Kyrkogata följer Folkets Hus. Där har arbetarrörelsen huserat sedan 1900-talets början. Byggnadskomplexet har tillkommit i omgångar. Den senaste stora ombyggnaden skedde 1969 efter ritningar av Hans Westman. Då tillkom bland annat Stadsteatern. Förutom arbetarrörelsens olika verksamheter inhystes i Folkets Hus ända in på 1990-talet tidningen Arbetets lundaredaktion.

l Folkets Hus ingår resterna av ett av Lunds få återstående medeltida tegelhus – det så kallade Kanikresidenset. Det byggdes troligen under 1200-talets andra hälft och kom så småningom i kyrkans ägo. På 1300- talet bodde där en kanik vid domkapitlet som hette Nils Bunkeflo. 1649 avyttrade domkyrkan huset. En fortfarande internationellt berömd ägare var därefter Samuel Pufendorf som ett tag på 1600-talet var professor vid universitetet.

Kanikresidenset var tre våningar högt. Två finns kvar, inbyggda i Folkets Hus, andra våningen ovan mark, bottenvåningen numera källarlokal eftersom århundradenas staplade kulturlager höjt gatunivån.

Här fanns under många år Lunds arbetarbibliotek.
Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén