logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Esaias Tegnér (1782 – 1846)

   Konst | Lundabor i sten och brons

tegnerstaty

Esaias Tegnér skulle komma att förändra Lunds litterära scen. Han kommer till Lund 1799 och utnämns till professor i grekiska 1812.

Att den skånska poesin inte var högt värderad framgår av ett brev till Esaias, skrivet av hans bror Elof: ”Jag vet att du ej gärna visar dina poetiska talanger; men en dedikation på vers kan du väl ge oss tryckt, utan att därför bliva räknad bland skånska skaldeskaran.”

Tegnér ägnar sig tidigt åt tillfällesdikter, dikter som skrivs till födelsedagar, bröllop och begravningar. Men snart skriver han sina stora verk. Det eviga, Flyttfåglarna och Skaldens morgonpsalm.

Det är framförallt två motiv från Lund som återkommer i Tegnérs dikter: Domkyrkan och Helgonabacken. Dessa blir de yttre symbolerna för två poler i Tegnérs livskänsla. I domkyrkan förnimmer han ”den höga inspirationen, poesin som en ljus, gudomlig kraft, medan parken med sina klosterruiner” är ”förbunden med dödsaningar och depression och med diktandet som en demonisk drift. I Jätten Finn binder han ihop de två platserna.

tegner

Statyn av Esaias Tegnér är gjord av Carl Gustav Qvarnström (1810-1867). Denna invigdes 1853 och står på Tegnérsplatsen, mellan AF, Kulturen och Lunds Universitets Historiska Museum.

Vad står det på Tegnérstatyns runrad?

Tegnér i Lund.

Se även Tegnérmuseet.

Läs inbjudan till avtäckningen av statyn 1853 här

  Senast uppdaterad 20 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2009 av Rune Källén