logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Tidslinjer

Med våra tidslinjer kan du följa olika skeenden i Lund över tid.
Det kan gälla själva stadens historia, Domkyrkan, hur Lund växer eller nästan vad som helst. Fler tidslinjer kommer efter hand!

  Domkyrkan

Redan år 1050 uppförs en stavkyrka i Lund som skall komma att bli en föregångare till Lunds domkyrka. I denna tidslinje kan man följa domkyrkans utveckling genom århundradena fram till den symbol som denna är idag för staden.

  Lund i årtal

En tidslinje över Lunds historia med start 990 och slut (för närvarande!) 1990 - tusen år senare.

  Lund växer

Lund är indelat i 29 olika stadsdelar, detta sedan ett beslut i byggnadsnämnden 2014. Denna tidlinje vill på ett överskådligt sätt visa hur staden vuxit genom åren och under vilka perioder de olika stadsdelarna kommit till.

  Lunds industrihistoria

Detta är en tidslinje om Lunds industri- och företagshistoria. Staden var tidigt en viktig handelsplats och under 1700- och 1800-talen utvecklades Lund också till en viktig industristad.

  Universitetet

Universitetets rötter finns i Nordens första högskola, som var verksam 1438-1537. Det finns en minnestavla på Klostergatan 8. Tidslinjen startar 1578 då Lundagårdshuset byggs.