logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Västerbro

Västerbro

¤ Från Öresundsvägens industriområde till Västerbro

Tanken att stadens industrier borde separeras från bostadsbebyggelsen är en 1900-talsföreteelse. Under 1800-talet låg fabriksbyggnader och bostäder blandade i samma kvarter inne i staden. Men när stadsfullmäktige 1913 för första gången principgodkände en sammanhängande plan för stadens obebyggda områden så hade ett större industriområde lagts ut längs Öresundsvägen. Redan dessförinnan hade dock en transformatorstation för […]

Clioverken – CEPA

Öresundsvägens industriområde står nu (2021) inför en omvandling. I den kulturhistoriska inventeringen som har genomförts av området är Clioverkens gamla byggnad en av dem som lyfts fram särskilt som en representant för Lunds numera försvunna tunga industri, inte minst för att den har en av Lunds få bevarade industriskorstenar. Som så ofta för det industrihistoriska […]

Eksandhs

Eksandhs var arvtagaren till en av Lunds klassiska järnvaruhandlare, Sam Nilssons järnvaruhandel. Den hade grundats vid sekelskiftet 1900 och låg strax söder om Stortorget. Beslutet att flytta ut butiken från stadskärnan 1973 togs av Sam Nilssons sonson Nils Eksandh. Vid Öresundsvägen hade han köpt upp två tomter som hade tillhört Lunds stenförädling Forsberg och Wallin […]

Skofabriken Standard

Skofabriken Standard var först ut med att etablera sig på det nya industriområdet i en nyuppförd byggnad som då låg i en rent lantlig omgivning. Företaget grundades av Johan Helander och Hjalmar Malmqvist 1922, även om verksamheten nog först kom igång något år senare. Hjalmar Malmkvist, född 1887, började sin bana som tillskärarelev på Eslövs […]

Västra mottagningsstationen

Den 15 december 1907 kunde Lunds första elektricitetsverk börja leverera energi. För att få tillgång till el gick staden in som delägare i Sydsvenska Kraftaktiebolaget, nu Sydkraft, som 1909 uppförde en transformatorstation för växelström vid Fjelievägen. Från kraftstationen i Lagan tog den emot 50 000 volt. Efter 60 år, 1969, ersattes den tidigare transformatorstationen av en […]