logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Domkyrkan

Mycket är skrivet om Domkyrkan, som därför fick en egen mapp.

ABC… Domkyrkan från A till Ö

AltareI Domkyrkan finns sex altaren där det regelbundet firas gudstjänst. BönDopkapellet är Domkyrkans ”tysta” rum avsett för egen bön. Här kan du tända ljus och lämna ett förbönsämne till Domkyrkans gudstjänster. Cypern1103, när Lund blev ärkebiskopssäte, gjorde kung Erik Ejegod en pilgrimsresa till Jerusalem, men dog på Cypern. DanskFram till 1658 låg Lunds domkyrka i […]

Absiden

Domkyrkans absid räknas av arkitekturhistoriker som en av Europas främsta exempel på den romanska byggnadsstilen och påminner mycket om katedralen i Mainz och Speyer. Med ljus och skugga som medel skapas en stegring från våning till våning. Absiden är den enda byggnadsdel i Domkyrkan som helt och hållet är planerad och uppförd under ledning av […]

Altaret i kryptan

Lunds domkyrkas krypta är vida berömd för sin arkitektur skapad av den förste arkitekten Donatus (död omkring 1135). Kryptan är en av Nordeuropas största och är ett av de äldsta rum som finns bevarade i Sverige. En skog av pelare lyfter de 41 korsvalven som har olika dekorer där vissa upplevs som vridna eller som […]

Brunnskaret

Ur källan i Domkyrkans krypta hämtade Lundabor under flera hundra år sitt dricksvatten. Källan var oreglerad och regelbundet svämmade kryptan över och stod under vatten fram till det att Adam van Düren år 1513-1514 högg det brunnskar som idag omgärdar källan. På sidorna finns satiriska motiv och texter på plattyska, bl.a. en bild på en […]

Domkyrkans dolda språk

En ljuslåga fladdrar vid altaret ovanför trappan. Det blänker av guld i mosaiken. Änglar, drakar och lejon ser allvarligt på besökaren. Domkyrkan har många rum och bilder. När man kommer in under dess dunkla valv ser man sådant som är både storslaget och hemlighetsfullt. Det blir tydligt att denna byggnad har skapats av människor som […]

Domkyrkans historia

Domkyrkan började uppföras under kung Niels Svensens regering efter det att Lund blivit ärkebiskopssäte för hela Norden omkring 1104, och Asker insatts som ärkebiskop. Då det saknades erfarenhet av så stora byggnadsprojekt i landet inkallades ledningen från utlandet. I Necrologium Lundense omtalas på 1120- och 30-talen en ledande arkitekt, Donatus, som av namnet att döma […]

Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är Lunds stifts besökscentrum för Lunds domkyrka och första advent 2016 var det fem år sedan byggnaden invigdes. Vägen från idé till första spadtaget var lång och kantad av förseningar, fördyringar, kontroverser och protester av olika slag. Men idag betraktas Domkyrkoforum som ett arkitektoniskt landmärke i Lund, prisbelönat och en värdefull turistattraktion. Ett besökscentrum […]

Dopkapellet

Dopkapellet är Domkyrkans särskilda plats för bön och andakt. Här finns en förbönsbok och även en möjlighet att lämna förbönsämnen till någon av Domkyrkans gudstjänster den kommande veckan. Från början var dopkapellet ärkebiskopens särskilda kapell och rester av det gamla ärkebiskopssätet kan fortfarande ses i kapellets ena hörn. Här finns också en vacker träskulptur från […]

Högkoret

Högkoret domineras av absidens mosaik föreställande Kristi återkomst. Mosaiken skapades på 1920-talet av den danske konstnären Joakim Skovgaard och består av ca 1 miljon bitar, bara Kristusbilden i mosaikens centrum är sex meter hög. På varsin sida i högkoret finns 78 korstolar från 1300-talet med fantastiskt snideri. På varje stol finns ett flertal unika bilder […]

Kapellbygget som kom av sig

En tidigare okänd byggnadslämning har påträffats vid en arkeologisk undersökning intill domkyrkans norra torn. Troligen rör det sig om ett kapell, som ärkebiskop Birger Gunnarsson kring år 1500 började bygga, men aldrig fullföljde. Anledningen till att undersökningen kunde genomföras var ingrepp i marken när domkyrkan ljussattes med sju strålkastare mot norra fasaden. Ett 0,40 meter […]

Klockspel installeras i Domkyrkan

2013-10-09 blev en märkesdag för Lund och framför allt för Domkyrkan! Ett klockspel med 26 klockor i varierande storlek och tyngd lyftes på plats i kyrkans norra torn med hjälp av en kraftig kranbil. Klockorna kommer att kunna höras både ut över Lund och inne i kyrkan och särskilda luckor kommer att kunna bestämma om […]

Laurentiuslegenden

Mitt på golvet i Domkyrkans högkor ser du baksidan av en bronsstod föreställande S:t Laurentius. Laurentius (eller Lars som han ofta kallas i Sverige) härstammar från Spanien, men blev tidigt kallad av påven Sixtus II till ärkediakon i Rom. Under kejsar Valerianus förföljelser uppmanade påven strax före sin egen martyrdöd Laurentius att dela ut kyrkans tillgångar […]

Legenden om Jätten Finn

Den första berättelsen om Jätten Finn skrevs ner 1654 av Jens Lauritzen Wolf, men innan dess hade den berättats från generation till generation. De två pelarna med stenstatyerna i kryptan har tolkats på många sätt. Bland annat tror man att de kan föreställa bibelns Simson och Delila. Eller Jakin och Boas, två stora bronskolonner vid ingången […]

Ljusglob

Vid Domkyrkans ljusglob tänds varje år över 100 000 ljus. För många är ljuständningen ett sätt att be en bön i handling. Mitt i ljusgloben finns en träbit som fanns vid utgrävningen av en av de äldsta kyrkorna i Lund. Källa: Lunds domkyrkoförsamling

Lunds Domkyrka

Lunds domkyrka är Nordens största och vackraste exempel på den romanska byggnadsstilen, belönad med tre stjärnor av Guide Michelin och utsedd till ett av Sveriges sju underverk av Vetenskapsradion. I Lunds domkyrka har gudstjänst firats i över 850 år. Då Lunds biskop år 1103 upphöjdes till ärkebiskop över Norden höjdes ambitionsnivån med bygget av den […]

Medeltida storpolitik formade Domkyrkan

Även i år kan Lund fira ett stort jubileum. 1103, alltså för jämt 900 år sedan, upphöjdes Lund till ärkestift direkt under påven. Lundabiskopen Ascer blev ärkebiskop över ett kyrkligt imperium som omfattade hela Danmark, Sverige, Norge, Island, Färöarna, Grönland och Rugen. Konstvetaren Thomas Rydén är väl förtrogen med den snåriga förhistoria som hör till […]

Mittskepp

Mittskepp/predikstol/mittskeppsaltare Här i mittskeppet firas bl.a. söndagens högmässa. Varje vecka samlas knappt 1500 personer vid någon av de ca 20 gudstjänsterna i Domkyrkan (gäller år 2010).  På platsen för dagens kortrappa gick ända fram till 1800-talets slut en ca 5 meter hög mur kallad lektoriemuren. Muren delade kyrkan i två delar, den främre avsedd för […]

Mästaren från Danmark

Sten för sten. Glasbit för glasbit skapade Joakim Skovgaard mosaiken i Lunds domkyrkas absid. På Malmö Museer finns hans skisser bevarade. Den danske konstnären Joakim Skovgaards arbeten spänner över mosaik och glasmålningar, keramiska arbeten, skulptur, gobelänger och bokkonst. 1895 erhöll Skovgaard uppdraget att dekorera Viborgs domkyrka, ett arbete som pågick till 1913 och som betraktas […]

Norra portalen

Domkyrkans ståtligaste port är den norra som vetter mot Lundagård. Ovan porten kan man se Simsons kamp med lejonet, en slags förebild för Jesu kamp och seger över döden. I Domkyrkan finns en mängd olika djur; lejon, drakar, gripar, örnar, hjortar, bockar, harar etc. För dagens besökare i Domkyrkan ses dessa oftast som en vacker […]

Sjuarmade ljusstakens kapell

Den sjuarmade ljusstakens kapell domineras av en 3,5 meter hög bronsljusstake från slutet av 1400-talet som för tankarna till den sjuarmade ljusstaken i templet i Jerusalem. Ljusstaken är tillverkad i Tyskland och transporterad till Lund i delar. Dess fot består av fyra lejon och mitt på ljusstaken finns de fyra evangelisternas symboler; ängel (Matteus), lejon […]

Tornen

”Lunna pågar” kallas Domkyrkans dubbeltorn i folkmun. Med inspiration från katedralen i Speyern skapade Helgo Zettervall vid renoveringen 1860-1880 Domkyrkans västparti som vi känner det idag. Tornen sträcker sig 55 meter upp i luften. I de båda tornen finns klockor som dagligen ringer ut över Lund, den äldsta är från 1513. Tornparet har blivit något […]

Uret

Två gånger om dagen spelar en av Domkyrkans främsta sevärdheter In Dulci Jubilo. Uret har fascinerat besökare i mer än 550 år. Precis vid huvudingången till Domkyrkan står en av kyrkans största sevärdheter, det medeltida uret Horologium Mirabile Lundense. Omkring år 1425 kom uret till Domkyrkan. I hela Europa finns bara tre ur liknande detta […]

Återbrukat på domkyrkan

De flesta lundabor har förmodligen sett Jätten Finn och uret i domkyrkan, men för den som har ögonen, och ibland en kikare, med sig, finns det mycket mer att upptäcka. Högst upp på tvärskeppsgaveln mot Lundagård finns det ett antal dekorelement som känns tämligen främmande för en romansk kyrka. Den som ligger bakom denna egendomliga […]

Ärkestiftet Lund resultat av lång maktkamp

I år är det 900 år sedan Lund blev ärkestift för hela Norden. Minnet firas vederbörligen. Och en upprepning kan tänkas även nästa år. Det första dokument, som bevisar utnämningen, är nämligen signerat 8 maj 1104! Det kunde professorn i religionshistoria Bertil Nilsson berätta för Gamla Lund den 27 oktober i Kulturens auditorium.. Frågan var: […]