logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Carl Magnus – Kiliansgatan 12

   Konst

carlMsvv

UTANFÖR ATELJÉN står gravstenen med namnet Carl Magnus i bronsversaler. Bakom den växer en murgröna (från ett skott taget på Brancusis på Montparnasse-kyrkogården i Paris — får jag veta). På minnesstenen bredvid återfinns namnet men nu i sällskap med fyra översättningar: Charlemagne, Carolus Magnus, Charles the Great, Karl der Grosse.

Jag går in i gårdsateljén på Kiliansgatan 12 för att träffa den levande Carl Magnus. Jag ler när jag går upp för trappan och tänker ”Detta är Lund!” men ändrar mig snabbt ”Detta är Carl Magnus”. Humor och självironi i samma person. Musiken från en pianokonsert av Mozart, som strömmar ut från ateljén, dämpar mina steg.

CarlM02

Det stora ateljéfönstret mot norr släpper in ett vilsamt januariljus. I ateljén skyndar Carl Magnus mellan modeller och skisser. Ett nytt stort skulpairuppdrag håller på att slutföras – utformningen av ett torg och en stor skulptur i Skövde. Tiden är knapp — men entusiasmen när Carl Magnus presenterar projektet är stor.

Jag söker lundamotiv. Carl Magnus visar mig två grafiska blad: Ornament—intervaller från 1985 och Harg (som betyder offerplats) från 1979 — båda motiven finns också som målningar och skulpturer.

Motiven är hämtade från en lundensisk verklighet men har nu mist sin funktion i det rumsliga sammanhang där Carl Magnus hittat dem. En detalj har frilagts från omgivning och sammanhang och får ett eget liv. Resultatet är en tydlig skulptural effekt som är svår att tyda eller gripa, och ändå alldeles tydligt tredimensionell.

Carl Magnus konst bygger ofta på en dialog med arkitektur och konst. I Ornament—intervaller är det med arkitekten Helgo Zettervall och hans universitetshus från 1882 och i Harg med arkitekten Carl Bergstens bankhus från 1902.1 universitetshuset löper en ornamentfris på huvudtrappan upp till aulan. Frisen löper nere på utsidan av trappstegen. Carl Magnus upptäcker frisen när han 1983 gör en utställning på Skånska konstmuseum och springer upp och ner för trappan. Han gör ett frottage av ornamentet på ett A4-papper och detta blir sedan underlaget för grafik, målning och skulptur.

I bankhuset finns den arkitektoniska detaljen på fasaden under ett burspråk. Där utgör den en punktmarkering på den tegelbruna fasaden.

Carl Magnus — född i Getinge, Halmstad — bor i Lund sedan 1979. Lägenheten på Finngatan och ateljén på Kiliansgatan är de trygga platserna i pauserna mellan de omfattande resorna världen runt. Ateljéns nedre plan får Carl Magnus överta efter Barbro Bäckström och det övre efter Severin Schluter, som i sin tur efterträder Sven Walberg (vars tecknade hästar fortfarande finns kvar på dörrspeglarna).

Carl Magnus tycker om Lund — ”en stad med både humor och självironi. Der speciella är att när man tidigt på morgonen är på väg till ateljén kan man möta balklädda studenter med flaskan i handen, skrattande. Man blir på gott humör!

I Lund finns en omtanke om varandra.

Lund är en liten stad men den har den stora stadens puls, en genomströmning av storheter – här är ständigt giganter på besök.”

Carl Magnus saknar ett konstmuseum i Lund. För honom är museerna i dag mer spännande än utställningsarenorna — på ett museum kan man göra jämförelser, se källorna, besöka konstnärerna i deras tanke. Att gå på museum är en kunskapskälla och en lisa för själen! Ett konstmuseum i Lund hade kunnat vara mottagare av gåvor och donationer. De senaste åren har stora samlingar av Lundakonsrnärer gått till olika museer i regionen.

Textkälla: Föreningen Gamla Lunds årsbok 2008

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 oktober, 2009 av Rune Källén