logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

C.C. House på väg till Karlskrona

   Västerbro

Inom de närmaste dagarna kommer delar av C.C House att fraktas till Karlskrona där de ska infogas i Boverkets nya kontor som nu är under uppförande.

Kontorshuset som nu rivs stod klart 1987 och uppfördes åt Alfa-Laval. Det var också tänkt att fungera som förtagets ansikte utåt och gavs därför en påkostad och representativ utformning. Nu 36 år senare rivs huset. Det ligger inom den del av Öresundsvägens industriområde som nu håller på att omvandlas till ett bostadsområde. På tomten kommer Ikano Bostad istället att uppföra bostäder.

Det som kommer att återanvändas i Boverkets nya kontor är 300 kvadratmeter av ett hålbjälklag i betong, det var så mycket som hade rätt dimensioner för att passa in i den nya byggnaden. Går det enligt plan så lyfts bjälklaget på plats 11-12 december. Den återbrukade betongen bedöms spara cirka 22 ton koldioxidekvivalenter och transporten till Karlskrona görs med biogasdrivna lastbilar.

Hur mycket av hela byggnaden som kommer att återbrukas återstår förmodligen att se, Ikano Bostad har försökt finna avsättning för andra delar av byggnaden på annat håll, men rimligen blir det nog en rätt försumbar del.

Projektet ska nog främst ses som ett pilot- och demonstrationsprojekt. Byggsektorn är en av Sverige stora resursförbrukare och länge var det självklart att köra allt rivningsavfall på tippen. Nu pågår många initiativ för att öka andelen återbruk, men än så länge befinner vi oss bara i början av en omställningsprocess.

Det man skulle önska var att materialet från C.C. house hade kunnat användas på plats, antingen på den befintliga tomten eller någon granntomt. Det hade dock fodrat att man hade återbrukstänket med sig när man ritade detaljplanen och projekterade de nya byggnaderna.

På väg till Karlskrona.

Text och bild december 2023: Otto Ryding

Läs mer
CC House.

  Senast uppdaterad 5 december, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 3 december, 2023 av Ingrid André