logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Brunnskaret

   Domkyrkan

Dom_Brunnskaret2
Dom_Brunnskaret2

Ur källan i Domkyrkans krypta hämtade Lundabor under flera hundra år sitt dricksvatten. Källan var oreglerad och regelbundet svämmade kryptan över och stod under vatten fram till det att Adam van Düren år 1513-1514 högg det brunnskar som idag omgärdar källan. På sidorna finns satiriska motiv och texter på plattyska, bl.a. en bild på en kvinna som biktar sig för en munk med texten: ”Mången ger en annan ett gott råd, fastän han själv inte följer detsamma”.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2010 av Rune Källén