logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Apoteket Svanen

apoteket_svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet.  Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898 – 99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis […]

Heraldikens Lund

Den som är uppmärksam kommer snart att finna många vackra heraldiska vapen i Lunds centrum. De förekommer på byggnader, lyktstolpar och föremål i stadsbilden och som motiv och dekorationer i olika sammanhang under året. Två heraldiska vapen utmärker sig och förekommer på fler ställen än andra: stadsvapnet och häradsvapnet. Heraldiken som företeelse uppstår i 1130-talets […]

Lund före biskop och kung

Metallbeslaget Völund

Lunds historia sträcker sig från slutet av 900-talet till idag, medan Uppåkras sträcker sig från 100-talet och fram till dess att Lund grundades. Platserna hänger ihop. Uppåkra ligger drygt fyra kilometer söder om Lunds domkyrka och var en centralplats i Skåne under tusen år. Vi vet att Lundaslätten var ungefär lika öppen redan under bronsåldern […]

Skorstenarnas stad – om Lunds industrier

Vid förra sekelskifter var Lund en av Sveriges viktigaste industristäder.Under en knapp halvtimme visar han oss till en stad, präglad av en mängdskorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en storindustristad, större än Malmö under en tid. Otto Ryding tar oss med till bland annat handskmakerier, tegelbruk, mekaniska verkstäder, en […]