logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andrzej Ploskis: Sagt om Lund

Ploski-bib-andra-bild

Under lundakonstnären Andrzej Ploskis första år i Lund arbetade han i ett par omgångar på 80-talet som tecknare och layoutmakare på Stadsbiblioteket. Bland annat gjorde han ett par sommarutställningar med olika lundateman.  ”Sagt om Lund” var en av dem och i ett stort antal akvareller kommenterade han på sitt eget speciella vis kända människors beskrivningar […]

Bombregn över Lund

banner-bombregn

Den 18 november 1943 bombades Lund från luften. Det var ett femtiotal brandbomber som släppts av ett engelskt bombplan. Ingen människa skadades, men de materiella skadorna blev omfattande. Allra värst drabbades Bröderna Hanssons Handelsträdgård. 20 växthus och tusentals plantor och blommor för stora värden förstördes. Bildserien visar den totala förödelsen av anläggningen.

Borgs Färgeri: fabriksbyggnaderna

banner-farg

I det kvarter (kvarteret Färgaren) där bland annat Stäket och Borgska huset ligger drev släkten Borg färgerirörelse under ett par hundra års tid. Verksamheten var omfattande och gav upphov till en rad fabriks- och kontorsbyggnader. Dåvarande stadsantikvarien Claes Wahlöö fotograferade dessa byggnader inför rivning i september 1979. Bilderna är hämtade från Kulturens arkiv. Klicka på bilderna för […]

Bugge Wicksell, Anna (1862-1928), feminist, fredsarbetare, politiker

Bugge Wicksell Anna

Anna Bugge växte upp i en solid borgerlig familj. Efter en fil kand i Kristiania träffade hon den omstridde och stridbare nationalekonomen Knut Wicksell och beslöt att förena sitt öde med hans utan gängse formaliteter.Deras samboskap väckte stor uppmärksamhet i hela Skandinavien. När Wicksell blev professor i Lund flyttade paret till ett hus på Linero – […]

Dominikanerna på Sandgatan 8

gilsdog

Maria Magdalens konvent ligger mitt i Lund sedan 1947. Fast den dominikanska närvaron är egentligen av betydligt äldre datum. Redan 1221, samma år som den helige Dominikus dog, grundades det första konventet med samma namn i det som då var Danmarks ärkebiskopssäte. Ett av skälen till den tidiga etablering kan vara, att den helige Dominikus […]

Galten – bildgalleri

banner-galten

Kvarteret Galten söder om Mårtenstorget är en del av den medeltida stadsplanen. Bildsviten visar köpmansgårdarna i slutet av 1800-talet och Tornabankens palatsliknande byggnad från 1932, men också den omtyckta gröna oasen Carlssons Trädgård och hur den gamla bebyggelsen i kvarteret revs under sextiotalet för att lämna plats för det som idag är busstorg.

Gamla Zoologiska museet – bildgalleri

Bilder från gamla Zoologiska museet på Sölvegatan. Det mesta av materialet finns nu på Arkivcentrum Syd, Gastelyckan. Klicka på bilderna för att förstora! Foto: Gunnar Menander Läs med om Zoologiska museet

Historiska bilder ur Gunnar R. Hanborns fotosamling, del 1

Gunnar Hanborn (1897-1954) var bagare först på lasarettet sedan hos Bageriföreningen i Skolgatan. Hanborn började samla lundabilder redan i 10-årsåldern. I samlingen finns vykort, men också plåtar och fotografier från Lina Jonn och Per Bagges ateljé. En del är också inhandlat i antikvariat. Fotografierna samlades och ordnades i stora album, som bands in hos en […]

Historiska bilder ur Gunnar R. Hanborns fotosamling, del 2

Gunnar Hanborn (1897-1954) var bagare först på lasarettet sedan hos Bageriföreningen i Skolgatan. Hanborn började samla lundabilder redan i 10-årsåldern. I samlingen finns vykort, men också plåtar och fotografier från Lina Jonn och Per Bagges ateljé. En del är också inhandlat i antikvariat. Fotografierna samlades och ordnades i stora album, som bands in hos en […]

Järnvägen – bygge av viadukt. Bildgalleri

Bildsviten visar bilder från bygget av en järnvägsviadukt över Ringvägen år 1934. Detta var ett sk nödhjälpsarbete, dvs en insats från samhället för att ge arbete åt individer som har svårt att på annat sätt hitta egen försörjning. Stambanan med sina järnstolpar var elektrifierad sedan ett år. Spåret med kontaktledningsstolpar i trä utgör början på […]

Järnvägen i tidigt 1900-tal – bildgalleri

En serie bilder från när förra seklet var ungt och järnvägen hade sin storhetstid. Fotografierna är från Kulturens arkiv och bildtexterna är skrivna av Gunnar Sandin. Klicka på bilderna för text och förstoring.

Karl XII (1682-1718), svensk kung

Karl XII

Från september 1716 styrdes Sverige i nästan två år från Lund. Det är de kanske olyckligaste åren i Sveriges historia. Stora Nordiska Kriget hade rasat sedan år 1700. Svenskarna vann segrar i början, men från och med nederlaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna var det mest motgångar. Magnus Stenbock hade visserligen besegrat danskarna vid […]

Ljunggren, Sven Olof (1863-1934), storbyggmästare

Ljunggren Sven Olof

Sven-Olof Ljunggren är muraren från Lund som gjorde en lång klassresa. Han började som murarlärling och slutade som storbyggmästare och en betydelsefull man i staden. Ljunggrens far var murare så yrkesvalet var inte svårt. Han blev lärling hos murarmästaren och byggmästaren Peter Christian Sörensen. Senare i livet kom Sven Olof att samarbeta med sonen – […]

Nöbbelövs mosse

banner nobbelov

”Såväl marken som vattnet och luften sjuder av aktiviteter och liv. Födan för livets uppehållande söks febrilt samtidigt som skönhet i skrud och beteende visas upp.” Klicka på bilderna för att förstora. Foto: Anders Björck, 2011

Pingstkyrkans hus – Stora Södergatan 25

banner-pingst

Pingstkyrkans hus på Stora Södergatan 25 ligger i kvarteret Murgrönan vars bebyggelse spänner över ett par århundraden. Flera av gårdarna har än idag rester av äldre korsvirkesbebyggelse i gathus eller gårdshus. Bilderna visar hus som tidigare låg på denna plats och som revs i samband med att Filadelfiaförsamlingen byggde sin byggnad 1965-1966. Klicka på bilderna […]

Sankt Thomas av Aquino församling

Sankt Thomas av Aquino församling (även benämnd Sankt Thomas katolska församling) grundades år 1970 på Råbygatan i Lund. Sedermera fick församlingen en egen kyrka på Stora Tomegatan. Där den nya kyrkan byggdes hade det under medeltiden funnits en kyrka som även den hette Sankt Thomas kyrka.  Denna låg i kvarteret Städet vid Adelgatan och Lilla Tomegatan […]

Själabodarna -bildgalleri

Denna bildsvit är tagen i stadens fattigvårdsinrättningar i kvarteret Själabodarna år 1907 (samma år som den stora Lundautställningen). Bilderna är hämtade från Kulturens arkiv. Fotografen är dock okänd. Klicka på bilderna för att förstora.

Sylvanska huset

banner-sylvan

Det sk Sylvanska huset har sedan det uppfördes i början av 1800-talet innehållit såväl bokhandel (Lunds första), Akademiska föreningen, arbetsförmedling, pantbank, kontor och bostäder. Bildsviten är från Kulturens arkiv och visar huset fotograferat vid olika tillfällen under årens lopp.

Vykort från Lundautställningen 1907

banner_lundautst

Lundautställningen öppnade den 30 maj 1907, ett magnifikt expo som gick av stapeln på den plats där Stadsparken ligger idag. Många skånska företag utnyttjade möjligheten att marknadsföra sig och vissa hade egna paviljonger. Utställningen blev succé och den gick med vinst. Den var också ett folknöje, besökarna strömmade till och kom från alla samhällsklasser. Denna […]

Wadner, Britt (1915-1987), entreprenör, piratradiochef

Britt Wadner

När Britt Wadner köpte huset på Nygatan 19 i Lund 1959, hade hon hunnit bli 44 år. Hon hade hela sin uppväxt drömt om att bli skådespelare och hade blott 17 år gammal flyttat från sina föräldrar i Växjö, där pappan var militär och hennes mamma startade svenska Lottarörelsen. Hon hade därefter bland annat ett […]