logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Andrzej Ploskis: Sagt om Lund

   Konst | Litteratur

Ploski-bib-andra-bild

Under lundakonstnären Andrzej Ploskis första år i Lund arbetade han i ett par omgångar på 80-talet som tecknare och layoutmakare på Stadsbiblioteket. Bland annat gjorde han ett par sommarutställningar med olika lundateman.  ”Sagt om Lund” var en av dem och i ett stort antal akvareller kommenterade han på sitt eget speciella vis kända människors beskrivningar och minnen av staden . Det äldsta citatet är ur Linnés Skånska resa 1749 och det yngsta är Hans Alfredson från 1970.

Originalen finns i Stadsbibliotekets Lundasamling.

Det kanske mest kända av allt som sagts om Lund – Strindbergs kärleksfulla beskrivning i förordet till utgåvan av Falstaff, fakirs samlade skrifter utelämnades i ”Sagt om Lund”.

”Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men inte med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen.”

August Strindberg i förordet till Axel Wallengrens skrifter 1901, Samlade Skrifter 54, sidan 336).

Sagt om Lund: bildgalleri. Klicka på bilderna för att förstora

  Senast uppdaterad 27 september, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 maj, 2011 av caesax