logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

ABC… Domkyrkan från A till Ö

   Domkyrkan

Dom_Hogkor2
Dom_Hogkor2

Altare
I Domkyrkan finns sex altaren där det regelbundet firas gudstjänst.

Bön
Dopkapellet är Domkyrkans ”tysta” rum avsett för egen bön. Här kan du tända ljus och lämna ett förbönsämne till Domkyrkans gudstjänster.

Cypern
1103, när Lund blev ärkebiskopssäte, gjorde kung Erik Ejegod en pilgrimsresa till Jerusalem, men dog på Cypern.

Dansk
Fram till 1658 låg Lunds domkyrka i Danmark. Än är det många som menar att det är en ”dansk” kyrka.

Extra gudstjänst
På första söndagen i advent firas alltid två förmiddagsgudstjänster. Helt enkelt för att alla som vill ska få plats.

Framtid
Domkyrkan kommer att stå kvar på samma plats i många hundra år till.

Gripar
finns det flera av i kyrkan, bland annat två på en bild i det norra sidoskeppet.

Dom_Ur4

Horologium

Horologium Mirabile Lundense kallas ibland det astronomiska uret som spelar två gånger om dagen.

Ingenjörskonst
På Domkyrkans vind finns en stålkonstruktion, som ett gigantiskt mekano, som hjälper till att kyrkan kan stå utan stödpelare.

Julafton
På julafton, den 24 december, firas fem gudstjänster i Domkyrkan, klockan 09.00, 11.00, 13.00, 17.00 och 23.30.

Kapitäl
Det lilla ”huvud” som finns på alla kolonner kallas kapitäl. På dessa finns ofta huggna bilder.

Längd
Domkyrkan är  86 meter lång.

Martyr
I sjuarmade ljusstakens kapell finns en plats där några av vår tids martyrer lyfts fram och presenteras.

Nattvardskärl
Ädelsmeden Magnus G:son Liedholm skapade 1995 Domkyrkans nattvardskärl i silver. 2006 kompletterades servisen med en ny kalk; Birgittakalken, med tillhörande brödskål.

Oratorier
Varje år brukar ett antal oratorier framföras i Lunds domkyrka.

Präster
I domkyrkoförsamlingen finns sju präster anställda.

Qualitet
Domkyrkan har funnits i Lunds centrum sedan 1145. Hög byggnadskvalitet med andra ord.

Riddare
Vid varje helt klockslag slår mörkrets och ljusets riddare sina svärd mot varandra ovanpå det astronomiska uret.

Dom_Hogkor1

Skovgaard
Absidens mosaik är skapad av Joakim Skovgaard 1925–27.

Tillgänglighet
Lunds domkyrka är tillgänglighetscertifierad enligt Equality – Turism för alla.

Under
Under korstolarna har man bland annat funnit Nordens äldsta spelkort, medeltida kärleksbrev och tärningar.

Varelser
I högkorets korstolar finns mängder av mytologiska varelser och djur avbildade.

Winstrup
I kryptans norra sidokor finns en kista i vilken biskop Peder Winstrup ligger begravd.

Xylofon
Används vid enstaka tillfällen på någon av Domkyrkans 70 konserter varje år.

Yttre murar
Domkyrkans yttre murar är ca 2 meter tjocka.

Zettervall
Helgo Zettervall renoverade Domkyrkan 1860–1880.

Å
Rakt under Domkyrkan rinner en källåder med vatten, kanske för liten att kallas å.

Äldre
På några platser i kryptan kan man se tydliga märken från invigningen av äldre altaren.

Öppen
Domkyrkan är öppen varje dag året om för gudstjänst, besök, stillhet och ljuständning.

Källa: Lunds Domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 maj, 2010 av Rune Källén