logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Sankt Hans källa – idag försvunnen

Norra Fäladen kallades fram till slutet av 1700-talet för Bredgatas fälad. Hit drev borgarna vid Bredgatan och angränsande gator sina kreatur i vall. 1704 beskrevs området som en tuvig betesmark på vattensjuk lerjord.På den gemensamma betesmarken fanns en källa, kallad Sankt Hans källa eller Offerkällan. Hit vandrade folk sedan urminnes tider på midsommarafton (Sankt Hansafton […]

Katten Tusse

Tusse3

På Fäladstorget i norra Lund finns en skulptur, Tellus med Tusse, gjord av konstnären Christer Bording år 1991. Den består av ett klot i diabas, omgiven av ett kar i granit. På karets ovansida vilar en katt. Det är till minne av Tusse som levde på 1980-talet. Han var en stor svartvit hankatt som hade […]

Nytt på portalen

Kulturens konstslöjdanstalt

Intresset för hemslöjd och allmogekultur låg i tiden under senare delen av 1800-talet och hade varit en drivkraft för Georg Karlin när han grundade Kulturen1882. Han gick vidare med att etablera en skola för konstslöjd på museet 1897. Den fick namnet Konstslöjdanstalten (KSAL) och ambitionen var en fackskola för metallsmide, keramik, bildhuggeri, textil och möbelkonst. […]

  Publicerad 26 juni, 2022

Magiska årsringar

Dateringsproblemet är ständigt närvarande för arkeologen. På utgrävningen är det någorlunda enkelt att fastställa hur anläggningar och fynd tidsmässigt förhåller sig till varandra. En relativ kronologi skapas. När det kommer till att låsa sekvensen årtalsmässigt blir det väsentligt svårare. I Lund gällde i över åttio år den traditionella metoden med daterande fynd (typ mynt) och […]

  Publicerad 19 juni, 2022

Pålsjö tegelbruk

Centralt på LTH-området ligger sjön Sjön och strax norr därom ytterligare en liten damm. Det är de sista fysiska spåren av Pålsjö tegelbruk och utgör resterna av de gamla lertäkterna. Under 1800-talet fanns det som mest fyra samtida tegelbruk i Lund. Av dem kom två att överleva det sena 1800-talets industrialisering och bli storföretag, Annetorp […]

  Publicerad 12 juni, 2022

Axplock

Hansson, Anna Karolina, (1879-1969), urmakarfru, donator

Hansson Anna

Egensinnig urmakarfru och generös donator i en och samma person. Det är Anna Karolina Hansson i ett nötskal. Hon föddes i Nöden i Lund i en arbetarfamilj.  Hennes far Hans Larsson var lantarbetare från Genarp och moden, Marna, var torpardotter.  När familjen flyttat till Lund startade fadern ett hökeri på Lilla Tvärgatan 24. Han var […]

Lund och flyktingmottagningen 1945

Vit buss

Den 28 april 1945 kom de Vita Bussarnas första passagerare till Lund. De hade hämtats av Röda Korsets räddningsaktion från koncentrationsläger i Tyskland, Polen och Tjeckien. Under den första veckan tog Lund emot 2 200 flyktingar. I koncentrationslägren fanns också norrmän och danskar och initiativet till räddningsaktionen kom från våra grannländer. Uppdraget gick till Folke Bernadotte […]

J.W.P Hanssons Bryggeri

Sign

J W P Hanssons bryggeri etableras i Lund 1885 och ligger då vid korsningen Bankgatan 20/Trädgårdsgatan 7. Några år senare, 1893, utrustas bryggeriet med ångmaskin. Efter detta kommer rörelsen att ombildas till Petterssons ångbryggeri. Verksamheten upphör 1950.

Populära ämnen