logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Kjellberg, Greta, ordf. i Lunds husmodersförening, kommunalpolitiker

Kjellberg Greta

År 1937 gifte sig Greta Kjellberg med Kulturens chef Sven T Kjellberg. Hon hette tidigare Greta Santesson och växte upp i Stockholm. Hennes mor kom från den göteborgskjudiska släkten Fränkel. Själv hade hon varit direktris vid några av Stockholms främsta konstgallerier. Kvinnornas beredskapskommittéI Lund blev Greta Kjellberg ordförande i Lunds husmodersförening. 1938 då det mörknade […]

Kitschdekoren på Sydsvenska banken

Sydsvenska banken

Som hemmablind lundabo har du kanske aldrig tittat närmare på det imposanta, mörkt tegelröda huset som, mellan Kyrkogatan och Kungsgatan, bildar fond för Stortorget. Detta hade författaren till dessa rader inte heller gjort förrän han fotograferade inskriftstavlan mot Kyrkogatan. Den är utformad som en klassisk tempelgavel som i sitt tympanonfält bär en bandad segerkrans. Den […]

Nytt på portalen

Västerkyrkan

Vid Byggmästargatan i hörnet av Vävaregatan ligger Västerkyrkan och studenthemmet Micklagård. Med en placering strax nordväst om Lunds centralstationen är det en av Lunds centrala kyrkor. Den höga kyrksalen mot gatan och den gula tegelfasaden bildar ett naturligt blickfång i omgivningen.Västerkyrkan tillhör Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning från 2011 av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och […]

  Publicerad 19 mars, 2023

Stadshallen – en modernistisk pärla

stadshall10

När Stadshallen invigdes 1968 blev det slutpunkten för en 70-årig diskussion. Redan 1899 hade staden av Ferdinand Boberg beställt ritningar till ett kommunalhus vid Stortorget. Därav blev det dock intet liksom av ett antal efterföljande förslag. En tävling om ett nytt Rådhus och konserthus 1938 vanns av arkitekterna Backström och Reinus. Andra världskrigets utbrott satte […]

  Publicerad 12 mars, 2023

Hellquist, Elof (1864 – 1933), produktiv språkvetare

Ett vetenskapligt storverk – så kallades ett arbete som kom ut i Lund 1923, alltså för precis hundra år sen.  Det var ”Svensk etymologisk ordbok” i två band och mannen bakom verket var Elof Hellquist, som då var professor i nordiska språk vid universitetet i Lund. Han var lärd och hans vetenskapliga produktion var stor. […]

  Publicerad 5 mars, 2023

Axplock

Färgaren

Kvarteret Färgaren infattas av Kattesund, Stora Södergatan, Drottensgatan och Staffans Gränd. Kvartersnamnet refererar till Borgs textilfabrik som dominerade bebyggelsen från det att Jöns Petter Borg startade sin färgerirörelse på 1700-talet till rivningarna på 1970-talet.

Höjdskillnaden inom Lunds stad

Höjdskillnad

Det är väl ändå märkligt, att inom en sträcka på bara 7 km fågelvägen höjer sig Lund från ungefär 9 meter över havet vid Höje å i söder till 90 meter över havet på Klosterängshöjden, (där de svarta tjurarna står) invid E22 i norra delen av staden. Man märker det som tydligast om man ska […]

Studentnationer i Lund

Studentnationer bildades vid de stora europeiska universiteten redan under medeltiden. Studenter från samma land eller trakt slöt sig samman till inbördes hjälp och stöd under studietiden. Redan omkring 1200 fanns det i Paris och Bologna studentnationer ledda av en ”Prokurator” en titel som fortfarande används inom de lundensiska nationerna. Nordiska studenter som studerades i Paris […]

Populära ämnen