logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Bildspel_Tufsen-1024×683
Bildspel_Labyrinten-1024×768
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Bildspel_Fontän-II-Per-Lindstrom-1024×686
KL2017_0724-153214__3005454
Bildspel_BildA143-1-1024×749
Bildspel_Untitled-29-Redigera-1024×677

Lunds rådhushistoria

Lund har haft många rådhus. Det finns historiska belägg för att det sedan medeltiden har det funnits rådhus vid Stortorget. Från slutet av 1400-talet vet man att fem stycken har legat på Stortorgets norra sida och dagens rådhus ligger på den östra sidan. Minnestavlan ovan finns på det stora f.d. bankhuset på torgets norra sida. […]

Tuna slott och Tunaparken

Tuna slott

Det vilade en mystik över Tuna slott. Det beboddes av en gammal dam med korkskruvslockar. Hon syntes sällan till. Men skymtades då och då när hon färdades i vagn. Den som smög sig in i parken skrämdes bort av en stor skällande Sanktbernhardshund. Tuna slott revs 1948. Här är berättelsen om två damer, ett slott […]

Nytt på portalen

Blanksvärta och Lövetand: Kemiskt-Tekniska Fabriks-Aktiebolaget

Fabriken startade 1873 av amanuens Anders J Johansson tillsammans med två kollegor. De senare ersattes dock snart av apotekare O E Morin. Tillsammans hade de övertagit gårdsbyggnaderna till den Malmqvistska väderkvarnen och fabriken inreddes i en stallänga från 1859. I det sammanhanget revs också väderkvarnen som låg inom norra delen av den yta som nu […]

  Publicerad 1 augusti, 2021

Under lampan i koret – Jakob Erlandsens grav

I mars 1274 avled ärkebiskop Jakob Erlandsen på Rügen. Han var på hemväg till Lund efter en mångårig landsförvisning i Rom. Där hade han hamnat efter djupgående konflikter med kungamakten. Erlandsen var född i början av 1200-talet och hade utsetts till ärkebiskop 1252. Strax efter dödsfallet skeletterades liket. Den styckade kroppen koktes och befriades från […]

  Publicerad 25 juli, 2021

Oelreich, Bernhard (1626 – 1686), präst, professor, prokansler

Inför invigningen av Lunds universitet 1666 tillkännagavs en akademisk utnämning som förvånade många och retade ännu fler. Till lärosätets förste prokansler utsågs Bernhard Oelreich, den tyskättade kyrkoherden i Norra Åsum. Enligt staturerna skulle posten gått till stiftets biskop Peder Winstrup som blev mäkta upprörd över att ha blivit förbigången – Oelreich, måhända, blev förvånad. Oelreichs […]

  Publicerad 18 juli, 2021

Axplock

Stationskarlahusen – arbetarbostäderna som blev bostadsrätter

Stationskarlahusen

De gula bostadshusen i jugendstil ligger pampigt längs Fjelievägen. Husen byggdes som tjänstebostäder för SJ-anställda och hade många små lägenheter. Nu ryms färre men större lägenheter i en attraktiv bostadsrättsförening. Västra Lund formades av 1900-talets bostadsbyggandeFotografen Per Bagge tar år 1899 en panoramavy från det då nybyggda Grand Hotell.  På bilderna västerut syns bara ren […]

Högaltaret i Domkyrkan invigs

hogaltare

1145 invigs högaltaret i Domkyrkan. Det är ärkebiskop Eskil som förrättar invigningen i närvaro av en lysande församling furstar och stormän. Altaret tillägnas jungfru Maria och den helige Laurentius. Domkyrkan är vid denna tidpunkt troligen färdigställd med undantag för västpartiet. Ambitionsnivån är också mycket hög, förebild är katedralen i Spier, den tyska kejsarens gravkyrka. En […]

Ateneum (Aten)

Studenterna satte under lång tid sin speciella prägel på kafélivet i Lund, tidigare berörda uteserveringar och typiska ”studentkondis” som Håkanssons och Evas, så intog utan tvekan Aten en särställning. Namnet Ateneum (ett rum för visdom) dyker upp första gången 1831; då var det en enkel plats för samvaro och läsande i Sylwanska gården, som låg […]

Populära ämnen