logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Åhléns

GM_borgsfargeri

Varuhuset Åhléns byggdes ursprungligen för en annan varuhuskedja, EPA. Byggnaden uppfördes av AB Turitz & Co 1954 och var då som ett främmande element i bebyggelsen i Lunds stadskärna. Tidigare hade här mest funnits låg och småstadsmässig hus, så det nya varuhuset kom att bryta starkt mot den lokala byggnadstraditionen när det byggdes. EPA omvandlades […]

Sydsvenska musikkonservatoriet i Lund 1909–1916

Under sju år – från höstterminen 1909 fram till och med vårterminen 1916 – kunde Lund skryta med att ha ett musikkonservatorium. Det konkurrerade direkt med Malmö musikkonservatorium som några italienska musiker med Giovanni Tronchi i spetsen startat 1907. De motiv som fick ett antal prominenta personer i Skåne att driva fram inrättandet av utbildningen […]

Nytt på portalen

Värnpliktsdemonstrationen 1968

Gunnar Sandin kom från Värmland till Lund för att studera kulturgeografi. Hans politiska engagemang hade fäste i Vänsterpartiet och han deltog i många demonstrationer. Han var en skrivande person (översättare, järnvägsforskare och flitig medarbetare i partiets organ Veckobladet). Efter att ha deltagit i värnpliktsdemonstrationen september 1968 gick han hem och skrev ner vad han varit […]

  Publicerad 19 maj, 2024

Aten och övre Aten

Athén Aten

AtenAkademiska Föreningens läsrum, ursprungligen benämnt Ateneum, men som snart kom att kallas Aten. I denna avdelning fanns tidningar och tidskrifter till fritt begagnande av AF:s medlemmar. Aten blev snart en av de populäraste inrättningarna på AF. Länge var Aten beläget i rum på bottenvåningen vettande mot Sandgatan. Vid den stora ombyggnaden 1953 fick Aten avsevärt […]

  Publicerad 12 maj, 2024

Norra Fäladen från början

Lerigt och klabbigt – men också uttryck för expansion och framtidstro. Så kan man karakterisera  Norra fäladen på 1960-70-talen. Lund växte snabbt då, t ex universitetet och sjukhuset. Liksom många andra inflyttare bosatte vi oss på Norra Fäladen. Området byggdes då – här fanns både hyreshus, t ex de gula tegelhusen på Magistratsvägen, HSB-husen på […]

  Publicerad 5 maj, 2024

Axplock

Koloniområdet Örjan

På 1940-talet lades ett antal koloniområden ut längs med Åldermansgatan i avvaktan på att marken skulle behövas för Öresundsvägens industriområde. Det minsta var Örjan söder om Åldermansgatan medan de bägge betydligt större områdena norr om Åldermansgatan sedan länge har slukats av Allfa-Lavals och Ivers Lees utbyggnad. Örjan anlades 1946 och planen ritades av stadsträdgårdsmästaren Oscar […]

Hill, Carl Fredrik (1849-1911), konstnär

Hill Carl Fredrik

Driven av en oändlig lust att måla och teckna for den 24-årige Carl Fredrik Hill till Paris och ett produktivt konstnärsliv, men med ett starkt, skuldbetonat faderskomplex och en sorg över att han aldrig hann visa fadern vad han verkligen dög till drabbades han av kronisk schizofreni och levde efter några år på hospital de […]

Populära ämnen