logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

Iskonst i Lundgård

is 02

Oscar Antonsson (1898-1960) var en svensk konstnär och konsthistoriker. Under några kalla februaridagar 1922 väckte han munterhet i Lund och folkvandring till Lundagård där man kunde njuta av hans isskulpturer i naturlig storlek. Snögubbarna blev naturligtvis tacksamma objekt för dåtidens såväl amatör- som yrkesfotografer. Antonsson var född i Lund och studerade också här. 1937 blev […]

Krüger-Hansson, Karl (1887–1962), pekoralist

Krüger-Hansson Karl

Karl Krüger-Hansson föddes i Lund och levde hela sitt liv i staden. De resor han företog, och gärna skildrade i egna vershäften, gick sällan längre bort än till exempelvis Lomma eller Åsljunga. Fadern Frans Hansson var barberare och Lunds, kanske landets siste utbildade fältskär. Hans mor var tyska, född Krüger, och sonen antog dubbelt efternamn. […]

Nytt på portalen

Från nödbostäder till Hollywood och Slottet

När första världskriget bröt ut 1914 drabbades många Lundabor hårt. Det blev problem med livsmedelsförsörjning och en redan svår bostadssituationen förvärrades. Många som blev arbetslösa kunde inte betala hyran och blev bostadslösa, situationen blev så allvarlig att Lunds stad fick anordna nödbostäder. Lunds stadsläkare, Henrik Ryberg skriver redan 1916 att staden måste agera för att […]

  Publicerad 17 januari, 2021

Lunds universitet genom tiderna

LU vapen

Medeltidens Lund var en kyrkostad och domkyrkans behov gjorde Lund till Nordens främsta centrum för bildning. Redan 1438 inrättade franciskankonventet ett studium generale. Det låg i nuvarande Klostergatan och förmedlade undervisning på högskolenivå. Mycket av lärdomen raderades genom reformationen – men behovet fanns och när Skåne blivit svenskt lär biskop Peder Winstrup ha föreslagit sin […]

  Publicerad 11 januari, 2021

Cigarrkiosken

Den guldmålade kiosken i koloniområdet S:t Månslyckan är ett minne från Industri och Hantverksutställningen 1907. Byggnaden hade tjänat som cigarrkiosk och flyttades från utställningsområdet i samband med att Stadsparken anlades där 1909. Den fick en fristad i S:t Månslyckan som anlades 1907 och är det näst äldsta koloniområdet i kommunen. Nymålad lyser kiosken som ett […]

  Publicerad 3 januari, 2021

Axplock

Bengt Jönsson (1849-1911)

Professor i botanik. Professor från 1902 och universitetsrektor 1909-11.Förestod frökontrollanstalten i Lund till 1902.Aktiv i tillkomsten av Sveriges första växtfysiologiska institut i Lund. Klosterkyrkan.

Otto Lindblad (1809-1864)

Kompositör och grundare av Lunds studentsångförening. Lindblads kanske mest välkända sång är ”Vintern rasat ut …”. Läs mer om Otto Lindblad. Byst av John Börjesson 1908, postament av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.  Lundagård.

Högevallsbadet

badhus

Högevallsbadet är det tredje badhuset i ordningen på denna plats och byggdes 1978-1980. Detta kom att utrustas med en vattenrutschbana 1991. Badhuset kallas numera bara Högevall och innehåller nu även ett äventyrsbad.. Offentliga bad har en mer än hundraårig historia i Lund. Redan 1861 öppnade fattigvården en offentlig badinrättning vid Lilla Algatan. Drygt tjugo år […]

Populära ämnen