logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Kitschdekoren på Sydsvenska banken

Sydsvenska banken

Som hemmablind lundabo har du kanske aldrig tittat närmare på det imposanta, mörkt tegelröda huset som, mellan Kyrkogatan och Kungsgatan, bildar fond för Stortorget. Detta hade författaren till dessa rader inte heller gjort förrän han fotograferade inskriftstavlan mot Kyrkogatan. Den är utformad som en klassisk tempelgavel som i sitt tympanonfält bär en bandad segerkrans. Den […]

Kjellberg, Greta, ordf. i Lunds husmodersförening, kommunalpolitiker

Kjellberg Greta

År 1937 gifte sig Greta Kjellberg med Kulturens chef Sven T Kjellberg. Hon hette tidigare Greta Santesson och växte upp i Stockholm. Hennes mor kom från den göteborgskjudiska släkten Fränkel. Själv hade hon varit direktris vid några av Stockholms främsta konstgallerier. Kvinnornas beredskapskommittéI Lund blev Greta Kjellberg ordförande i Lunds husmodersförening. 1938 då det mörknade […]

Nytt på portalen

Västerkyrkan

Vid Byggmästargatan i hörnet av Vävaregatan ligger Västerkyrkan och studenthemmet Micklagård. Med en placering strax nordväst om Lunds centralstationen är det en av Lunds centrala kyrkor. Den höga kyrksalen mot gatan och den gula tegelfasaden bildar ett naturligt blickfång i omgivningen.Västerkyrkan tillhör Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning från 2011 av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och […]

  Publicerad 19 mars, 2023

Stadshallen – en modernistisk pärla

stadshall10

När Stadshallen invigdes 1968 blev det slutpunkten för en 70-årig diskussion. Redan 1899 hade staden av Ferdinand Boberg beställt ritningar till ett kommunalhus vid Stortorget. Därav blev det dock intet liksom av ett antal efterföljande förslag. En tävling om ett nytt Rådhus och konserthus 1938 vanns av arkitekterna Backström och Reinus. Andra världskrigets utbrott satte […]

  Publicerad 12 mars, 2023

Hellquist, Elof (1864 – 1933), produktiv språkvetare

Ett vetenskapligt storverk – så kallades ett arbete som kom ut i Lund 1923, alltså för precis hundra år sen.  Det var ”Svensk etymologisk ordbok” i två band och mannen bakom verket var Elof Hellquist, som då var professor i nordiska språk vid universitetet i Lund. Han var lärd och hans vetenskapliga produktion var stor. […]

  Publicerad 5 mars, 2023

Axplock

Löwegrenska trädgården förr och nu.

Vandrar man österut från Clemenstorget Längs Sankt Petri kyrkogata mot Stadsbiblioteket öppnar sig till vänster ett gångstråk som leder vidare mot Bredgatan eller Sankt Laurentiigatan. Gångstigarna leder mot en lummig park med en cirkelrund, inte särskilt vacker, fontän i mitten. Dess officiella namn är Löwegrenska trädgården. Den har en lång historia, men uppstod i sin […]

Bindgarnsfabriken

bindgarnfabriken

I södra delen av Lund låg sedan slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1940-talet Bindgarns­fabriken med kontor på Stora Södergatan 39. Fabriken blev en av Lunds större industrier. Bebyggelsen tillkom stegvis. De första byggnaderna var samtida med tillkomsten av den nya stadsdelen ”Nöden” på 1870-talet. Bindgarnsfabriken sysselsatte en stor del av befolkningen i […]

Dag Hammarskjöld

Hammarskjöld Dag

Dag Hammarskjöld (1905 – 1961), diplomat, generalsekreterare i FN. Hammarskjöld hade ingen personlig anknytning till Lund. Men Internationella Studenthuset invigdes av honom 1959. Minnestavlan finns på Internationella Studenthuset (numera restaurang Finn Inn) på Dag Hammarskjölds väg 2. Dag Hammarskjöld (1905 – 1961), diplomat, generalsekreterare i FN. Hammarskjöld hade ingen personlig anknytning till Lund. Men Internationella […]

Populära ämnen