logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Katten Tusse

Tusse3

På Fäladstorget i norra Lund finns en skulptur, Tellus med Tusse, gjord av konstnären Christer Bording år 1991. Den består av ett klot i diabas, omgiven av ett kar i granit. På karets ovansida vilar en katt. Det är till minne av Tusse som levde på 1980-talet. Han var en stor svartvit hankatt som hade […]

Sankt Hans källa – idag försvunnen

Norra Fäladen kallades fram till slutet av 1700-talet för Bredgatas fälad. Hit drev borgarna vid Bredgatan och angränsande gator sina kreatur i vall. 1704 beskrevs området som en tuvig betesmark på vattensjuk lerjord.På den gemensamma betesmarken fanns en källa, kallad Sankt Hans källa eller Offerkällan. Hit vandrade folk sedan urminnes tider på midsommarafton (Sankt Hansafton […]

Nytt på portalen

Kulturens konstslöjdanstalt

Intresset för hemslöjd och allmogekultur låg i tiden under senare delen av 1800-talet och hade varit en drivkraft för Georg Karlin när han grundade Kulturen1882. Han gick vidare med att etablera en skola för konstslöjd på museet 1897. Den fick namnet Konstslöjdanstalten (KSAL) och ambitionen var en fackskola för metallsmide, keramik, bildhuggeri, textil och möbelkonst. […]

  Publicerad 26 juni, 2022

Magiska årsringar

Dateringsproblemet är ständigt närvarande för arkeologen. På utgrävningen är det någorlunda enkelt att fastställa hur anläggningar och fynd tidsmässigt förhåller sig till varandra. En relativ kronologi skapas. När det kommer till att låsa sekvensen årtalsmässigt blir det väsentligt svårare. I Lund gällde i över åttio år den traditionella metoden med daterande fynd (typ mynt) och […]

  Publicerad 19 juni, 2022

Pålsjö tegelbruk

Centralt på LTH-området ligger sjön Sjön och strax norr därom ytterligare en liten damm. Det är de sista fysiska spåren av Pålsjö tegelbruk och utgör resterna av de gamla lertäkterna. Under 1800-talet fanns det som mest fyra samtida tegelbruk i Lund. Av dem kom två att överleva det sena 1800-talets industrialisering och bli storföretag, Annetorp […]

  Publicerad 12 juni, 2022

Axplock

Åhléns

GM_borgsfargeri

Varuhuset Åhléns byggdes ursprungligen för en annan varuhuskedja, EPA. Byggnaden uppfördes av AB Turitz & Co 1954 och var då som ett främmande element i bebyggelsen i Lunds stadskärna. Tidigare hade här mest funnits låg och småstadsmässig hus, så det nya varuhuset kom att bryta starkt mot den lokala byggnadstraditionen när det byggdes. EPA omvandlades […]

Millimeterns grav

På Norra kyrkogården står en gravsten med inskriften: Arkitekt ”millimetern”Alfred Persson*24/6 1879  † 23/2 1963 Så vem var då Millimetern? Så vitt känt är kallade han aldrig sig själv för arkitekt. I stadens adresskalendrar stod han först som byggnadsritare och senare som byggnadsingenjör. Inte desto mindre är han mätt i antalet uppdrag sannolikt stadens ”meste” […]

Ekonomiska fakulteten invigs

sigill1666

Redan 1750 erhåller Lunds universitet sin första professur i nationalekonomi men det skulle dröja ända fram till 1961 innan den ekonomiska fakulteten kan invigas. Detta sker genom ett samarbete mellan Lunds universitet och Handelskammaren, där Ruben Rausing  spelar en viktig roll.

Populära ämnen