logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Lund som medeltida kyrkligt centrum

domkyrk 01

Domkyrkan och dess föregångare Lund hade under medeltiden en särställning i Norden som kyrkornas stad, främst representerat av Lunds domkyrka, som var centralhelgedom för det danska ärkebiskopsdömet. Detta inrättades genom påven i Rom 1103 och omfattade till 1152 även Norge och till 1164 även Sverige. Med detta nordiska ärkesäte togs ett avgörande steg för att […]

Hardebergaspåret – minnen av en järnväg

BLHJ, uttytt Bjärred-Lund-Harlösa-Järnväg, är namnet på det som en gång var Lunds stads järnvägar. 1901 öppnades sträckan Lund – Bjärred och 1905 sträckan Lund – Harlösa. Hardebergaspåret är en rest av den sistnämnda sträckan.BLHJ gick med förlust redan från början. 1910 tog Lunds stad över driften. Men förutom militärer till Revinge, söndagsutflykter till dansbanan i […]

Nytt på portalen

Lund 1085

Så här kan Lund kan ha tett sig då Knut den helige år 1085 upprättade sitt berömda gåvobrev, alltså den donation som lade ekonomisk grund för upprättandet av domkapitlet och byggandet av Domkyrkan. Arton år senare – 1103 – installerades Danmarks förste ärkebiskop i Lund. Modellen bygger på skriftliga källor men framförallt på den arkeologiska […]

  Publicerad 5 februari, 2023

Munck-Falk, Anna (1901-2001), Lunds studentkårs vice ordförande 1926

Anna Munck af Rosenschöld föddes 18 juli 1901 ”Där cyanblått Öresund / smeker sanden vid Landskrona” skriver Q i studenttidningen Lundagård i en dikt om Anna Munck-Falk. Skalden Q är anonym men författarna lär vara Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie. I karnevalståget 1924 var Hjalmar Gullberg Hamlet, Ingvar Andersson Henrik VIII och Anna Munck Anne […]

  Publicerad 22 januari, 2023

Axplock

Den stora utställningen

vyk21

1907 var ett viktigt år i Lunds historia. Då hölls den stora industri-, hantverks- och konstutställningen, ungefär på det område där Stadsparen ligger idag. Och en sak råder det ingen som helst tvivel om: den var för sin tid en magnifik expo!

Lunds Mekaniska Verkstad

LundsMekVerk

Lunds Mekaniska Verkstad bildas 1897 som en rekonstruktion av Klosters Gjuteri när detta går i konkurs. Ett aktiebolag bildas och nytt kapital tillförs. Samtidigt blir konjukturen mer gynnsam än den varit tidigare. Inriktningen på produktionen ändras också. Från och med sekelskiftet övergår man mer och mer från mejerimaskiner till ångmaskiner, ångpannor, verktygsmaskiner och redskap för […]

Serner, Gunnar ”Frank Heller” (1886-1947), författare

Gunnarserner

1898 kom en 12-årig pojke med sin far kyrkoherden till Lund för att avlägga antagningsprovet till Katedralskolan.  Den lille Gunnar hade fått privatundervisning av sin far – de hade avverkat fem årskurser på två år. Provet gick bra, Gunnar kom in i en högre klass än vad fadern tänkt sig. I novellen Min entré i […]

Populära ämnen