logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Skrylle – omtyckt oas för naturfattiga Lund

Skrylle3

En miljon besök görs varje år i Skrylleområdet mellan Dalby och Södra Sandby. Skrylle är Lundabornas oas för motion, promenad, möten och fika i naturskön miljö. Ordet Skrylle (äldre stavning Skrulle och Skrölle) betyder helt enkelt storskog och skogen var stor vid medeltidens slut. Det var en lövskog som sträckte sig ner till Arendala vid […]

Colliander, Selma (1861 – 1944), bibliotekarie och scillavän

På vårarna kan vi glädjas åt att UB-parken lyser av tusentals blå scillor. Initiativtagare till denna blomsterprakt var bibliotekarien Selma Colliander. Men vem var hon? Selma Colliander var dotter till kyrkoherden i Svalöv Josua Colliander och hustru Frederica Thomander. ”Dica”, som hon kallades, var äldsta dotter till biskopen i Lund, Johan Henrik Thomander. Biskop Thomander […]

Nytt på portalen

Wentz-Janacek, Elisabet (1923–2014), kyrkomusiker och musikforskare

Elisabeth Wentz-Janacek blev lundabo i början av 1960-talet. Hon var länge verksam som frilansande kyrkomusiker i Lund med omnejd men drogs ca 1980 in i ett forskningsprojekt där hennes uppgift var att samla in uppteckningar av melodier och texter till koraler som ingått i de tidigaste tryckta svenska psalmböckerna. Hon samlade in över 20 000 belägg. […]

  Publicerad 25 februari, 2024

Krigskartan 1940

Kartan från 1940 ger oss en påminnelse hur nära kriget för inte så länge sedan var Lund. Kartan är uppenbarligen en förberedelse inför en eventuell invasion av Sverige. Längst upp står: Stadtplan Lund, Anlage zu Mil,-Geo.-Angaben über Skandinavien vom 12. 4. 40 och Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!(Lunds stadskarta. Bilaga till militärgeografiska uppgifter av den […]

  Publicerad 18 februari, 2024

Ståhlberg, Sven (1913-1999), auktionsutropare

I mars 1982 stängdes Lunds kommunala auktionskammare i Kattesund. Samtidigt lämnade Sven Ståhlberg sin tjänst för att gå i pension. Under de 32 åren som auktionsutropare, och så småningom även auktionschef, genomförde han inte mindre än 2583 auktioner, och klubbade in åtskilliga miljoner kronor till staden Lunds kassa. Sven Ståhlberg var en uppskattad lundaprofil. Med […]

  Publicerad 11 februari, 2024

Axplock

Lunds första barnkrubba

Lunds forsta barnkrubba

År 1894 inköpte ”Frivilliga föreningen för de fattigas vård i Lund” ett hus vid Korsgatan (nr 5). Där inrättades en så kallad barnkrubba – Lunds första. Sedan länge drivs den av kommunen som barndaghem och förskola. Den gamla skylten hänger kvar och meddelar att Fruntimmersföreningen i Lund här bedriver barnavård. På skylten syns siluetterna av […]

Strandberg, C.V.A. ”Talis Qualis”, (1818 – 1877), författare

Talis_ualisfoto

Carl Vilhelm August Strandberg, alias ”Talis Qualis”, var student i Lund från 1838 och bodde då på flera olika ställen i staden som Lilla Södergatan och Klostergatan; till sist hamnade han på Råbygatan.  Han rörde sig i kretsen kring Otto Lindblad och spelade en betydande roll i studentlivet med sina dikter i radikal anda, som […]

Gyllenkroks allé

Först ut var promenaden Gyllenkrookska Alleen som anlades 1858 bekostad av friherre Axel Gustaf Gyllenkrook på Björnstorp. Den nuvarande gatans norra del anlades 1910 och döptes 1911 till Gösta Gyllenkroksgatan. Detta ändrades 1923 till Gyllenkroks allé.

Populära ämnen