logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Röda bönor

”Ååå, tjejer vi måste höja våra röster” ”Vi ska bygga barrikader för den sanna friheten” Det är 70-tal i Lund. En grupp kvinnor med rötter i kvinnorörelsen tar ton. En ton för kvinnors rättigheter som ska eka genom landet. Så föddes vad som skulle bli Röda bönor, Sveriges första feministiska proggband. Året var 1973 när […]

Nytt på portalen

Wentz-Janacek, Elisabet (1923–2014), kyrkomusiker och musikforskare

Elisabeth Wentz-Janacek blev lundabo i början av 1960-talet. Hon var länge verksam som frilansande kyrkomusiker i Lund med omnejd men drogs ca 1980 in i ett forskningsprojekt där hennes uppgift var att samla in uppteckningar av melodier och texter till koraler som ingått i de tidigaste tryckta svenska psalmböckerna. Hon samlade in över 20 000 belägg. […]

  Publicerad 25 februari, 2024

Krigskartan 1940

Kartan från 1940 ger oss en påminnelse hur nära kriget för inte så länge sedan var Lund. Kartan är uppenbarligen en förberedelse inför en eventuell invasion av Sverige. Längst upp står: Stadtplan Lund, Anlage zu Mil,-Geo.-Angaben über Skandinavien vom 12. 4. 40 och Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!(Lunds stadskarta. Bilaga till militärgeografiska uppgifter av den […]

  Publicerad 18 februari, 2024

Ståhlberg, Sven (1913-1999), auktionsutropare

I mars 1982 stängdes Lunds kommunala auktionskammare i Kattesund. Samtidigt lämnade Sven Ståhlberg sin tjänst för att gå i pension. Under de 32 åren som auktionsutropare, och så småningom även auktionschef, genomförde han inte mindre än 2583 auktioner, och klubbade in åtskilliga miljoner kronor till staden Lunds kassa. Sven Ståhlberg var en uppskattad lundaprofil. Med […]

  Publicerad 11 februari, 2024

Axplock

Lilla Algatan

1473: Adhælgaden. 1783: Al-gatan. 1788: Algatan (båda de nuvarande). 1793: al gatan (nuvarande L Algatan). 1821: Lilla Ahlgatan. Namnet går tillbaka till senmedeltiden. Förleden står för ”allmän, huvud-” vilket visar att Algatan en gång räknades som en av Lunds förnämsta. Uppdelningen i Lilla och Stora Algatan genomfördes på 1800-talet.

Hyddan vid dammen

Filterbyggnad

Plaskdammen i Sankt Jörgens Park anlades 1944. Parken hette först Skönadalsparken efter Skönabäck som ledde vatten till dammen. Snart uppstod problem med att bäcken avsatte dy i dammen och beslut togs om ersätta bäckvattnet med kranvatten. Bäcken kulverterades. Hyddan på bilden byggdes för att hålla vattnet rent. Den är egentligen en överbyggd bassäng fylld med […]

Nya statuter för universitetet

1852 får universitetet nya statuter (regler) som ersätter föråldrade bestämmelser och staten övertar det ekonomiska ansvaret. Stadgandet har kallats för den svenska akademiska undervisningens ”Magna Carta”

Populära ämnen