logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Lundaorkestern som står öppen för unga i hela Norden

En symfoniorkester med ungdomar från hela Norden, det finns bara i Lund. Och bara under sommartid. Nordiska Ungdomsorkestern har träffats och utvecklats i Lund kring midsommartid ända sedan 1951. År 2020 blev det första året då verksamheten ställdes in. Orsaken var den pågående corona-pandemin. Att en kommuns musikskola expanderar sin verksamhet även till grannländerna torde […]

Dahlgren, Karin (1944-2007), övermarskalk, akademiintendent

Dahlgren Karin

Karin Dahlgren var prästdotter född i Mönsterås och uppvuxen i Lenhovda. I prästhemmet lärde hon sig en värdinnas uppgifter. Hon kom till Lund 1965 och utbildade sig till läkarsekreterare. Hon var också aktiv i studentlivet, bland annat som souschef under karnevalen 1966. 40 år senare var hennes son Eric karnevalsgeneral. Under några år var hon […]

Nytt på portalen

Värnpliktsdemonstrationen 1968

Gunnar Sandin kom från Värmland till Lund för att studera kulturgeografi. Hans politiska engagemang hade fäste i Vänsterpartiet och han deltog i många demonstrationer. Han var en skrivande person (översättare, järnvägsforskare och flitig medarbetare i partiets organ Veckobladet). Efter att ha deltagit i värnpliktsdemonstrationen september 1968 gick han hem och skrev ner vad han varit […]

  Publicerad 19 maj, 2024

Aten och övre Aten

Athén Aten

AtenAkademiska Föreningens läsrum, ursprungligen benämnt Ateneum, men som snart kom att kallas Aten. I denna avdelning fanns tidningar och tidskrifter till fritt begagnande av AF:s medlemmar. Aten blev snart en av de populäraste inrättningarna på AF. Länge var Aten beläget i rum på bottenvåningen vettande mot Sandgatan. Vid den stora ombyggnaden 1953 fick Aten avsevärt […]

  Publicerad 12 maj, 2024

Norra Fäladen från början

Lerigt och klabbigt – men också uttryck för expansion och framtidstro. Så kan man karakterisera  Norra fäladen på 1960-70-talen. Lund växte snabbt då, t ex universitetet och sjukhuset. Liksom många andra inflyttare bosatte vi oss på Norra Fäladen. Området byggdes då – här fanns både hyreshus, t ex de gula tegelhusen på Magistratsvägen, HSB-husen på […]

  Publicerad 5 maj, 2024

Axplock

Linné återkommer till Lund

carlvonlinne

1749 besöker Carl von  Linné Lund på sin skånska resa . Han finner staden vara i bättre skick än då han studerade där och berömmer Hårlemans nyanläggning av Lundagård. Läs mer om Linnés återkomst till Lund här

Lennartssons Såg och Hyfleri

Sign

Lennartssons Såg och Hyfleri bildas 1897 av virkeshandlare N.P Lennartsson. Detta är den första ångsågen som använder sågram. Eftersom det inte finns några större barrskogar kring Lund köper man allt timmer från Norrland, Småland och Norra Skåne. Troligen bedömer man att möjligheterna till avsättning för produkterna är goda eftersom detta är en period när det […]

Karl XI, (1655-1697 ), svensk kung

SVL_karlxi_lund

Karl XI:s vistelse i Lund var inte lång. Det rör sig särskilt om en dag, men den dagen var lång och blev betydelsefull. 14 december 1676Dagen är den 4 – eller med modernare tideräkning den 14 – december  1676. Kungen med den svenska hären fanns norr om Kävlingeån vid Lilla Harrie. Det var kallt och […]

Populära ämnen