logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Röda bönor

”Ååå, tjejer vi måste höja våra röster” ”Vi ska bygga barrikader för den sanna friheten” Det är 70-tal i Lund. En grupp kvinnor med rötter i kvinnorörelsen tar ton. En ton för kvinnors rättigheter som ska eka genom landet. Så föddes vad som skulle bli Röda bönor, Sveriges första feministiska proggband. Året var 1973 när […]

Nytt på portalen

Wentz-Janacek, Elisabet (1923–2014), kyrkomusiker och musikforskare

Elisabeth Wentz-Janacek blev lundabo i början av 1960-talet. Hon var länge verksam som frilansande kyrkomusiker i Lund med omnejd men drogs ca 1980 in i ett forskningsprojekt där hennes uppgift var att samla in uppteckningar av melodier och texter till koraler som ingått i de tidigaste tryckta svenska psalmböckerna. Hon samlade in över 20 000 belägg. […]

  Publicerad 25 februari, 2024

Krigskartan 1940

Kartan från 1940 ger oss en påminnelse hur nära kriget för inte så länge sedan var Lund. Kartan är uppenbarligen en förberedelse inför en eventuell invasion av Sverige. Längst upp står: Stadtplan Lund, Anlage zu Mil,-Geo.-Angaben über Skandinavien vom 12. 4. 40 och Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!(Lunds stadskarta. Bilaga till militärgeografiska uppgifter av den […]

  Publicerad 18 februari, 2024

Ståhlberg, Sven (1913-1999), auktionsutropare

I mars 1982 stängdes Lunds kommunala auktionskammare i Kattesund. Samtidigt lämnade Sven Ståhlberg sin tjänst för att gå i pension. Under de 32 åren som auktionsutropare, och så småningom även auktionschef, genomförde han inte mindre än 2583 auktioner, och klubbade in åtskilliga miljoner kronor till staden Lunds kassa. Sven Ståhlberg var en uppskattad lundaprofil. Med […]

  Publicerad 11 februari, 2024

Axplock

Sankta Maria kyrka

Sta Maria Minor vid Kulturen

I korsningen Stora Södergatan/Västa Mårtensgatan byggdes under 1000-talet en stavkyrka helgad åt jungfru Maria. Denna kom att kallas Sankta Marias kapell vid torget. Under 1100-talet tillfogades kyrkan epitetet Minor (som betyder mindre) eftersom man då i den östra delen av staden hade byggt en större Mariakyrka, Sankta Maria Magle. Stavkyrkan Sankta Maria Minor ersattes under […]

Hellquist, Elof (1864 – 1933), produktiv språkvetare

Ett vetenskapligt storverk – så kallades ett arbete som kom ut i Lund 1923, alltså för precis hundra år sen.  Det var ”Svensk etymologisk ordbok” i två band och mannen bakom verket var Elof Hellquist, som då var professor i nordiska språk vid universitetet i Lund. Han var lärd och hans vetenskapliga produktion var stor. […]

AF bildas

akademiskaforeningen

Akademiska Föreningen (AF) i Lund bildas på nyåret 1830 av en krets yngre universitetslärare. Drivande kraft bland dessa är professorn i botanik och praktisk ekonomi Carl Adolph Agardh. Akademiska föreningen är en av huvudpelarna i Lunds studentliv och har genom åren varit hjärtat i Lunds studentliv i vardag såväl som till fest. Läs mer om […]

Populära ämnen