logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Röda bönor

”Ååå, tjejer vi måste höja våra röster” ”Vi ska bygga barrikader för den sanna friheten” Det är 70-tal i Lund. En grupp kvinnor med rötter i kvinnorörelsen tar ton. En ton för kvinnors rättigheter som ska eka genom landet. Så föddes vad som skulle bli Röda bönor, Sveriges första feministiska proggband. Året var 1973 när […]

Nytt på portalen

Wentz-Janacek, Elisabet (1923–2014), kyrkomusiker och musikforskare

Elisabeth Wentz-Janacek blev lundabo i början av 1960-talet. Hon var länge verksam som frilansande kyrkomusiker i Lund med omnejd men drogs ca 1980 in i ett forskningsprojekt där hennes uppgift var att samla in uppteckningar av melodier och texter till koraler som ingått i de tidigaste tryckta svenska psalmböckerna. Hon samlade in över 20 000 belägg. […]

  Publicerad 25 februari, 2024

Krigskartan 1940

Kartan från 1940 ger oss en påminnelse hur nära kriget för inte så länge sedan var Lund. Kartan är uppenbarligen en förberedelse inför en eventuell invasion av Sverige. Längst upp står: Stadtplan Lund, Anlage zu Mil,-Geo.-Angaben über Skandinavien vom 12. 4. 40 och Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!(Lunds stadskarta. Bilaga till militärgeografiska uppgifter av den […]

  Publicerad 18 februari, 2024

Ståhlberg, Sven (1913-1999), auktionsutropare

I mars 1982 stängdes Lunds kommunala auktionskammare i Kattesund. Samtidigt lämnade Sven Ståhlberg sin tjänst för att gå i pension. Under de 32 åren som auktionsutropare, och så småningom även auktionschef, genomförde han inte mindre än 2583 auktioner, och klubbade in åtskilliga miljoner kronor till staden Lunds kassa. Sven Ståhlberg var en uppskattad lundaprofil. Med […]

  Publicerad 11 februari, 2024

Axplock

Lunds station – vad kommer att hända?

Stationen

År 1858 kände ingen till ordet resecentrum och ingen hade druckit latte (inte i Lund i alla fall). Detta var året då Lunds stationshus stod färdigt. Järnvägstrafiken hade kommit två år tidigare. Ännu vet vi inte vem som ritade det pampiga huset. Troligen var det en dansk arkitekt men vi vet inte säkert. En del […]

Konsthallen – Mårtenstorget 3

san__014_Kottbesiktningsbyran_m_Svartbrodraklostret

1957 revs den stora köttbesiktningshallen och på dess plats byggdes en konsthall som ritades av arkitekt Klas Anselm. Klocktornet och muren från 1916 revs också 1957, och konsthallen lades i linje med de övriga byggnaderna vid torgets norra sida. Den byggdes i röd tegel och har en helt sluten fasad mot torget. Entrén till konsthallen […]

Lunds Spritförädlingsfabrik

Lunds Spritförädlingsfabrik grundas av disponent Axel Westerström år 1880. Det kommer att ligga vid Lilla Fiskaregatan (Clementsgatan 3). 1895 tillverkas här 380.000 liter 50-procentigt brännvin och 25.000 liter punsch. Arbetsstyrkan består av 4 man. Verksamheten fortgår ännu 1907 men upphör strax efter det. Axel Westerströms Vin- & Spritbutik drivs sedan vidare på samma adress fram […]

Populära ämnen