logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Röda bönor

”Ååå, tjejer vi måste höja våra röster” ”Vi ska bygga barrikader för den sanna friheten” Det är 70-tal i Lund. En grupp kvinnor med rötter i kvinnorörelsen tar ton. En ton för kvinnors rättigheter som ska eka genom landet. Så föddes vad som skulle bli Röda bönor, Sveriges första feministiska proggband. Året var 1973 när […]

Nytt på portalen

Wentz-Janacek, Elisabet (1923–2014), kyrkomusiker och musikforskare

Elisabeth Wentz-Janacek blev lundabo i början av 1960-talet. Hon var länge verksam som frilansande kyrkomusiker i Lund med omnejd men drogs ca 1980 in i ett forskningsprojekt där hennes uppgift var att samla in uppteckningar av melodier och texter till koraler som ingått i de tidigaste tryckta svenska psalmböckerna. Hon samlade in över 20 000 belägg. […]

  Publicerad 25 februari, 2024

Krigskartan 1940

Kartan från 1940 ger oss en påminnelse hur nära kriget för inte så länge sedan var Lund. Kartan är uppenbarligen en förberedelse inför en eventuell invasion av Sverige. Längst upp står: Stadtplan Lund, Anlage zu Mil,-Geo.-Angaben über Skandinavien vom 12. 4. 40 och Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!(Lunds stadskarta. Bilaga till militärgeografiska uppgifter av den […]

  Publicerad 18 februari, 2024

Ståhlberg, Sven (1913-1999), auktionsutropare

I mars 1982 stängdes Lunds kommunala auktionskammare i Kattesund. Samtidigt lämnade Sven Ståhlberg sin tjänst för att gå i pension. Under de 32 åren som auktionsutropare, och så småningom även auktionschef, genomförde han inte mindre än 2583 auktioner, och klubbade in åtskilliga miljoner kronor till staden Lunds kassa. Sven Ståhlberg var en uppskattad lundaprofil. Med […]

  Publicerad 11 februari, 2024

Axplock

Gamla televerkets hus blev Juridicum

juridicum01

Gamla Televerket som avslutar Stora Gråbrödersgatan är en av Lunds mest imposanta byggnader. Det uppfördes 1914-15 och var televerkets huvudbyggnad i Lund tills Lunds universitet på 1990-talet övertog och byggde om den för juridiska fakulteten. Televerket grundades 1853 och hette då Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Det hade ansvar för telefon och telegrafkommunikation i Sverige. Efter åtskilliga […]

Kamprad mjölkar

Kamprad2

1994 kom IKEA-grundaren Ingvar Kamprad till Kulturen. Han skulle inviga en utställning om möbelföretagets satsning på gustaviansk design i moderniserad form. Vernissagen föregicks av ett mer jordnära evenemang där den celebre gästen visade att han fortfarande kunde mjölka en rödbrokig ko. Hon hade transporterats till museet med sin kalv. Tankarna gick givetvis till Emil i […]

Skråtvånget upphävs

hantverkare

1847 upphävs skråtvånget. I Lund bildas samma år Fabriks- och Hantverksföreningen, vilket sker vid ett sammanträde inför magistraten den 19 maj 1847. Vid tillfället tillfrågas stadens handlare om de vill vara med, men dessa avböjer och meddelar att de tänker bilda en egen förening istället.

Populära ämnen