logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Bildspel_Tufsen-1024×683
Bildspel_Labyrinten-1024×768
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Bildspel_Fontän-II-Per-Lindstrom-1024×686
KL2017_0724-153214__3005454
Bildspel_BildA143-1-1024×749
Bildspel_Untitled-29-Redigera-1024×677

Kårmötet 1939 – 10 judiska läkare nekas invandring.

I mars 1939 hölls ett kårmöte i Lund, där en majoritet av de närvarande studenterna stödde en resolution om att 10 judiska läkare inte skulle tillåtas att invandra till och bosätta sig i Sverige. Sverige hade under hela 1930-talet en mycket restriktiv invandrings- och flyktingpolitik – samtidigt som allt fler människor försökte lämna det nazistiska […]

Nytt på portalen

Hur var medeltidens Lundabo klädd?

Arkeologin har skapat en detaljerad bild av det medeltida Lunds generella föremålskultur, men när det kommer till hur folk gick klädda står fyndmaterialet sig slätt. Undantaget från denna regel är fotbeklädnaderna i läder. Inga kompletta eller rekonstruerbara textilplagg finns bevarade i kulturlagren som bevarar ylle lika bra som trä. Vad arkeologin har frambragt genom åren […]

  Publicerad 10 oktober, 2021

Studentexercisen i Lund

På en riksdag i Örebro 1812 framlade den nyvalde kronprinsen Karl Johan en proposition om en nationalbeväring vilket bifölls av riksdagen. Detta innebar att med få undantag, män mellan 20 – 25 år hade skyldighet att underkasta sig militär utbildning för att i händelse av krig kunna inkallas som en förstärkning av den indelta armén. […]

  Publicerad 3 oktober, 2021

Ling, Pehr Henrik (1776 – 1839) gymnastikpionjär, fäktmästare, diktare

Pehr Henrik Ling föddes i Södra Ljunga i Småland. Hans far var kyrkoherde och dog när Pehr bara var fyra år gammal. Tio år senare miste han också sin mor. Han gick i skola i Växjö men misskötte sina studier. Han lyckades dock avlägga studentexamen i Lund 1793 men valde att studera i Stockholm. Han […]

  Publicerad 26 september, 2021

Axplock

Reningsverk byggs

1929 tas beslut om att bygga ett reningsverk för Lund, så att Höjeå inte slutgiltigt ska bli ett avloppsdike.

Bruniushuset

RK_bruniushuset

Carl Georg Brunius’ bostadshus vid Kiliansgatan i Lund stod färdigbyggt 1840 och är ett av de märkligare husen i stadens profanarkitektur. Brunius var född 1792 och började studera vid Lunds universitet. Han promoverades till filosofie magister 1814 och blev docent i grekiska 1815. År 1824 efterträdde han Esaias Tegnér som professor i detta språk, ett […]

1907

Det är en tryckt karta som bl a finns på universitetsbiblioteket i Lund, på stadsbiblioteket i Lund och på Kulturen i Lund. August Bernhard Jakobsson (1844-1919), var stadsingenjör och stadsarkitekt i Lund 1876–1916.

Populära ämnen