logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Holmbergs scillor

Varje vår ser man hav av blå scillor i Lund, t.ex. i den vildvuxna Holmbergska parken vid Fasanvägen. Här lät Carl Holmberg, en av Lunds viktigaste industrialister, anlägga sitt sommarnöje på 1870-talet. Carlsro kallade han det, och det låg bara 700 meter från hans bostad vid Bantorget. Det blev så småningom omodernt med stadsnära lantställen. […]

Colliander, Selma (1861 – 1944), bibliotekarie

På vårarna kan vi glädjas åt att UB-parken lyser av tusentals blå scillor. Initiativtagare till denna blomsterprakt var bibliotekarien Selma Colliander. Men vem var hon? Selma Colliander var dotter till kyrkoherden i Svalöv Josua Colliander och hustru Frederica Thomander. ”Dica”, som hon kallades, var äldsta dotter till biskopen i Lund, Johan Henrik Thomander. Biskop Thomander […]

Nytt på portalen

Råängens Hage på Brunnshög

På en åker strax öster om Utmarksvägen ramas ett 40 x 40 meter stort område in av en U-formad mur uppförd i återbrukat tegel. Sydsidan står öppen och över den svävar en tjock skiva i rostig cortenstål buren av smäckra korsformade pelare. När man bygger en ny stadsdel börjar man normalt med bostäderna, parker kollektivtrafik […]

  Publicerad 26 mars, 2023

Västerkyrkan

Vid Byggmästargatan i hörnet av Vävaregatan ligger Västerkyrkan och studenthemmet Micklagård. Med en placering strax nordväst om Lunds centralstationen är det en av Lunds centrala kyrkor. Den höga kyrksalen mot gatan och den gula tegelfasaden bildar ett naturligt blickfång i omgivningen.Västerkyrkan tillhör Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning från 2011 av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och […]

  Publicerad 19 mars, 2023

Stadshallen – en modernistisk pärla

stadshall10

När Stadshallen invigdes 1968 blev det slutpunkten för en 70-årig diskussion. Redan 1899 hade staden av Ferdinand Boberg beställt ritningar till ett kommunalhus vid Stortorget. Därav blev det dock intet liksom av ett antal efterföljande förslag. En tävling om ett nytt Rådhus och konserthus 1938 vanns av arkitekterna Backström och Reinus. Andra världskrigets utbrott satte […]

  Publicerad 12 mars, 2023

Axplock

Lunds universitets första utbildningskatalog

katalog1671

Lunds universitets första föreläsningskatalog kommer 1671. Den visar ämne, plats och tid för föreläsningen. Sådana här kataloger trycktes fram t.o.m 1967. Bild från Lunds universitets bibliotek.

Den formgivna kondensorn

Och vad kan detta vara? En maskin? Eller en installation? Frågorna och funderingarna har varit många från folk som passerat det märkliga verket utanför den fd arkivbyggnaden vid Landsarkivet. Rätt svar: det är en kondensor, del av en kylutrustning. Men den är faktiskt konstnärligt formgiven och därmed förmodligen den enda arkitektformade kondensorn i landet. Arkivbyggnaden […]

Populära ämnen