logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hill Carl Fredrik

Hill, Carl Fredrik (1849-1911), konstnär

Driven av en oändlig lust att måla och teckna for den 24-årige Carl Fredrik Hill till Paris och ett produktivt konstnärsliv, men med ett starkt, skuldbetonat faderskomplex och en sorg över att han aldrig hann visa fadern vad han verkligen dög till drabbades han av kronisk schizofreni och levde efter några år på hospital de […]