logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Pastorskans fall

   Märkvärdigheter

Pastorskans fall

Ungefär där Stora Algatan mynnar mot Tegnérsplatsen, alldeles i trottoarkanten, finns en besynnerlig sten. Den är knappt synlig och ofta betäckt av grus eller våta löv. Och numera nästan inte läslig. På den står Pastorskans fall på en höft den 15 aug 1991. Springpojkarna reste stenen. Besynnerligt, minst sagt. Vem var pastorskan, och springpojkarna? Vi har fått svar från en som var med. /Red.

Det handlar om ett kamratgäng (6-7 st) herrar som varje torsdag motionerade i Skrylle och därefter fyllde på igen med ärtsoppa, öl och punsch. Värdskapet för bastu, eftersits och mat roterade inom gruppen. Inom gänget fanns en person som kallades ”Pastorn” i den inre kretsen. Smeknamnet syftade på personens lite mässande och moraliska utläggningar. Pastorns hustru lyckades med konststycket att under oklara former dratta omkull och få en fraktur på höftbenet en sen natt i Lundagård. Enligt Pastorn var det en utstickande gatsten som var orsaken till fallet, något som övriga förhöll sig avvaktande till. Platsen för fallet var i efterhand svår att bestämma och man höftade (sic) därför på ett ungefär var det ägt rum och en minnessten lades ner. Av de ursprungliga 6-7 st Springpojkarna är endast två alltjämt i livet.

Text: Christian Zätterström

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 oktober, 2017 av Ingrid André