logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nya organisationsformer

   Universitetet

En större och mer diversifierad verksamhet gör att 5 olika förvaltningsområden skapas. Organ som linje-, fakultets- och tjänsteförslagsnämnder tillkommer.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André