logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Norra fäladen

  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén   Lund växer

Norra fäladen byggdes till större delen under det så kallade miljonprogrammet under senare delen av 1960-talet. Detta var mellan åren 1966 och 1972 och vid färdigställandet bodde då cirka 7000 personer här.
 Norra Fäladen har sedan tidigt 1990-tal fortsatt att expandera, bland annat på ladugårdsmarken, Annehem och området närmast motorvägen. Fäladsskolan, som tidigare hetter Svenshögsskolan var den första skolan i området och byggdes 1969.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén