logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Westman, Hans, (1905-1991), arkitekt

  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André   Profiler

Westman Hans

Hans Westman föddes i Hökhuvud nuvarande Östhammars kommun i Uppland och tog arkitektexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1929.
Efter anställningar hos Hakon Ahlberg och Paul Hedkvist i Stockholm1929-1932, kom han till Malmö och arbetade under stadsarkitekt Erik Bülow-Hübe1933-1935. Hans Westman bedrev sedan egen arkitektverksamhet i Malmö 1936-1938 och därefter i Lund.

I Lund ritade han, inspirerad av Le Corbusier, ett flertal en- och flerfamiljshus i funkisstil under 1930-1940-talen. Så småningom utvecklade han en regionalt präglad arkitektur. Han ritade bland annat under åren en mängd studentbostäder i staden.

Exempel på byggnader i Lund ritade av Hans Westman:     

Norrtull
Kv. Norrtull

Högevallsbadet 1938 (rivet 1977), Idrottshallen vid Högevall 1941, Linnéstaden 1945-1947, Skissernas museum 1959, kvarteret Norrtull 1959, Polishuset 1964 och Folkets hus 1969.

Studentbostäder: Kalmargården 1951-1952, Smålandsgården 1951-1952, Kållehus, Göteborgs nation 1953, Stiftelsen Michael Hansens kollegium 1957, Dackegården 1960 och Malmö Nation 1964.

Linnestaden
Lunnéstaden

Text: Annika André, foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Tägil, Tomas, Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten. 1996.

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André