logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Länslasarett inrättas

  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén   Lund i årtal

lasarett1791

1768 
inrättas det första länslasarettet i Lund. Starten är blygsam med endast två sjuksängar i en byggnad på den plats där universitetshuset ligger idag.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén