logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Allhelgonaskolan – Bredgatan 26

  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén   Byggnader

BVallhelgonaskolan

Allhelgonaskolan (nuvarande Socialhögskolan)

Skolbyggnad uppförd 1890 av skolrådet efter ritningar av stadsingenjören A. B. Jakobsson. Byggnaden är två våningar hög, med medeltidsinfluerad fasad i röd tegel. Byggnadens mittaxel är försedd med en bred risalit, tre våningar hög och krönt av frontespis med rundbågefris. Den nya skolbyggnaden inreddes till 8 småskole- och 5 folkskolesalar.

En hög putsad mur med grindar i järnsmide avgränsar skoltomten från Bredgatan. Muren uppfördes 1923 efter ritningar av stadsarkitekt J. Anchert. Idag används huset av socialhögskolan.

Långt före 1890 bedrevs skolundervisning på denna tomt: 1841 testamenterade professorskan Hylander tomterna 2 och 3 med en ca 33 meter lång envåningslänga, att användas som lokal för växelundervisningsskolan eller Lancasterskolan i Lund. Gathuset visade sig i så dåligt skick att skoldirektionen i stället lät uppföra ett nytt skolhus inne på gården. Detta stod klart 1843 och kom även att inrymma skolmästarseminariet. Denna skolbyggnad revs i samband med nybyggnaden 1890, medan det äldre gathuset kvarstod till 1923.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre