logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsbibliotekets historia

   Bibliotek | Byggnader

Stadsbiblioteket

Ingrid André, Från Krafts torg till S:t Peter. Nedslag i Lunds stadsbiblioteks historia från 1990 startar med bibliotekets tillkomst 1864 på pastorsexpeditionen och går fram till 1990, då det nuvarande bibliotekshuset på S:t Petri kyrkogata fyllde tjugo år.

Till stadsbibliotekets 150-årsjubileum i december 2014 utkom en jubileumsskrift, Lunds stadsbiblotek 150 år. Det nyskrivna kapitlet Stadsbiblioteket 150 år, som sträcker sig fram till 2014, hittar man här.

Läs också om Lunds första stadsbibliotekarie Lisa Rolf.

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 31 mars, 2010 av Ingrid André