logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Apoteket Svanen

  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén   Butiker | Byggnader | Lunds historia

apoteket_svanen

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet. Det nuvarande gathuset byggdes 1862. Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898—99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall.

Än idag har apotket kvar den gamla inredningen från 1900-talets början.

Läs minnesskrift om Apoteket Svanen här.


Läs mer  apoteket och byggnadens historia här.

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André