logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsparken

   Park och natur

GM_stadsparken

Stadsparken är Lunds mest populära park och den lockar besökare i olika åldrar och med olika intressen. Soliga dagar under sommarhalvåret kan det vara nästan trångt i parken med alla solbadare, joggare, barnvagnar, lekande barn, boulespelare, kafégäster, fågeldammsbesökare och andra.

Stadsparken började utvecklas kring den medeltida stadsvall som tidigare gick runt Lund, Högevall. Området innanför stadsvallen hade dessförinnan varit betesmark, utanför fanns den bördiga lundaslätten.

ARK_stadsparken2

Parkbolagets Trädgård anlades kring Högevall av Lunds Parkbolag som hade bildats 1860. År 1904 köpte Lunds stad tomten och denna användes sedan 1907 till den stora Lundautställningen. 1909 köpte kommunen till tomten av Lunds Andelsmejeri, nuvarande Kulturmejeriet. Delar av parken anlades till Lundautställningen och vidare mellan 1909 och 1911. Stadsparken invigdes 1911.

I parkens sydvästra del finns en stor gräsplätt med en utomhusscen av vitmålad betong i ena änden. Vid bra väder används ofta detta område av lundaborna för olika utomhusaktiviteter. Här finns också Stadsparkscaféet, byggt av Theodor Wåhlin år 1922.

I norra delen av parken ligger Högevallsbadet, i den östra delen ligger bland annat det gamla Observatoriet. I söder, där Stora Södergatan och Södra Esplanaden möts, ligger Mejeriet.

Se bildgalleri från Stadsparken här.

Fler artiklar:
Bronsgjutarna på Svanelyckan
Stadsparkens särart riskerar att utplånas

  Senast uppdaterad 14 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 30 december, 2010 av Rune Källén