logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lilla Tvärgatan

  Publicerad 31 december, 2010 av Rune Källén   Gator

GM_lillatvargatan

Redan på 1700-talet fanns det längs Lilla Tvärgatan en bebyggelse med småhus, detta i en del av Lund som då var ganska glest bebyggt och till stor del bestod av trädgårdar och odlade lotter. Under 1800-talet tätnade bebyggelsen åtskilligt och gatan sträckte sig fram till Stora Tvärgatan. Den långsamma utbyggnadstakten gjorde att gatubilden blev mer omväxlande här än i den mer enhetligt och planmässigt utbyggda Nya stan/Nöden på 1870-talet. Idag finns en ganska brokig skara hus längs Lilla Tvärgatan.

Såväl Lilla som Stora Tvärgatan ingår i Lunds stadsplan från tidig medeltid och hade ursprungligen en gemensam sträckning ut till den stadsvall som omgärdade staden.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre