logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karta över staden

  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén   Lund i årtal

karta 1783

1783
 är lantmätaren Caspar Magnus Espman färdig med en av magistraten beställd karta över Lund. De nya fasta tomtnumren finns för första gången på denna karta. Espman förtecknar dessutom både gatunamnen och tomtägarna.

Läs mer här

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén