logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kapitelhuset – Bildgalleri

  Publicerad 13 september, 2009 av Rune Källén   Byggnader | Historiska bilder | Lunds historia

I hörnet av Kiliansgatan och Krafts torg låg före 1928 ett envåningshus i vinkel, som rymde både pastorsexpedition och restaurangen Malmens källare. Gamla pastorsexpeditionen, som också 1864 – 1870 hyste det några bokhyllor stora stadsbiblioteket, revs för att 1928 ge plats åt nuvarande Domkapitlet.

  Senast uppdaterad 14 augusti, 2019 av Ingrid André