Kulturportal LUND

 

Skissernas museum

GM_skissernasSkissernas museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – själva ”konstverkets födelse”, som museets grundare Ragnar Josephson kallade det. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga konsten och dess utveckling. .

Museets samlingar är öppna för allmänheten genom våra basutställningar och ett flertal tillfälliga utställningar varje år i museets nybyggda salar. Här visas såväl svensk som internationell konst som anknyter till museets idé om den konstnärliga processen och den offentliga konsten. Museet har också övrig programverksamhet i form av guidade visningar, musikaftnar, föreläsningar och filmvisningar.

Det ombyggda museet öppnade på nytt i januari 2017.
Läs här om museet efter ombyggnaden.


Se bildgalleri frånSkulpturparken här.