Så har Lund vuxit

Stadsplanering


Stadsplanering och bostadsbyggande i Lund under 100 år

Först byggdes hus för hus längs en gata. Sedan byggdes hela områden där husen hamnade lite huller om buller och ingen hittar.

Hur Lund byggts ut under 100 år visas på en utställning på Domkyrkoforum. På en karta syns tydligt hur staden vuxit likt årsringar

— Det var just det vi inte skulle, bygga årsringar, men så har det ändå blivit, sa Annika Annerby Jansson, tidigare moderat Lunapolitiker, när hon invigningstalade.

Det är föreningen Gamla Lund som svarar för utställningen som ett led i sitt 100-årsjubileum. Arkitekterna Bengt Aronsson och Bo Larsson samt konstnären Rie Hägerdal har gjort utställningen.

-Vi vill visa de ideal för arkitektur och stadsbyggnad som präglat Lund under olika tidsepoker, säger Bo Larsson.

Miljonprogrammet gjorde inte Lund vackrare.

— Hemskast är Linero, det största området med identiska hus, säger Bengt Aronsson, tidigare Lunds stadsarkitekt.

Utställningen finns på Domkyrkoforum t.o.m. 23 november.

 

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö

 

 

2018-11