Carl Holmberg

Holmberg CarlI Lund finns Armaturen, det fanns Lunds mekaniska verkstad mitt emot stationen. Och Holmgrenska parken med alla vårblommorna. För att inte tala om  fabrikörens fina hus vid Bantorget. Carl Holmberg var en av Lunds första och största industrialister. 

Läs mer om honom!