Erica Liebman

DomskolanHögre utbildning för flickor är en sen företeelse. I Lund kan man säga att det startade på 1880-talet med tillkomsten av den Eggertska skolan, som först höll till vid Mårtenstorget och som sedan flyttade till S:t Petri kyrkogata (nuvarande Estniska huset). Lokalerna där blev snabbt för små och 1916 tillkom Lunds fullständiga läroverk för flickor (i den då nybyggda Lindebergska skolan, idag Kulturskolan). Det till 1927 innan flickor släpptes in i de statliga (pojk)läroverken. Första flickan på Katte skrevs in 1933.

Eller? Faktum är att första flickan på Katedralskolan i Lund skrevs in redan 1742. Hon hette Erica Liebman och var rektorns dotter.

Läs mer