1676/2018

1676 2018

 

I Lundagård gestaltades den 2 juni Slaget vid Lund för andra året i  rad. En bivack med tält och hästar hade upprättats under trädkronorna.   
De fint utmunderade figuranterna guidade den talrika publiken innan  stridens allvar började framför Lundagårdshuset. Musköter och kanoner   
small och ryttarna svingade sina värjor. Som vanligt vann den svenska sidan. 

Största risken för de stridande låg nog i värmeslag. Med en temperatur på 27 grader avstod Carl XI från den blåa lopälsfodrade   
livrock som höll honom varm 4 (eg 14) december 1676. Den höga kvinnliga närvaron i kavalleriet kunde noteras. I Palaestra hölls det   
föredrag om slaget. 

Flertalet av de medverkande kom från föreningen Bohus Elfsborghs Caroliner. Äkta danskar fanns också bland soldaterna. Bakom   
arrangemanget stod Lunds kommun och elever på Katedralskolans historielinje. 

 Text och foto: Claes Wahlöö

 

2018-06