Trädflytt inte nytt

Trädflytt Clemenstorget


Att riva upp torg och flytta träd är inte nytt i Lund.
Järnvägsövergången vid Trollebergsvägen innan viadukten kom till innebar fällda bommar och mycken väntan, det så kallade ”Bomeländet” alternativt en besvärlig gångbro – benämnd ”Suckarnas bro.


Suckarnas broBantorgets lindar

 


1931 byggdes äntligen viadukten och i samband med det ändrades trafikföringen kring Bantorget. Det grävdes upp till stora delar och ett antal lindar måste sågas ner. Men lundaborna protesterade. Ansvarige stadsingenjören Magnus Wennström tog intryck och lät istället flytta lindarna, som överlevde. Wennström ses dirigera arbetet på bilden till höger ovan.


Text: IA, foto Platanflytt Clemenstorget: IA, foto Suckarnas bro: Byggnadsnämnden, foto Trädflytt Bantorget: troligen Byggnadsnämnden

 

2018-04