Hildegard Björck

Björck HildegardNej, Hedda Andersson var inte den första studentskan i Lund! Den allra första hette Hildegard Björck och var också medicinare. Björck blev inte lika framgångsrik i sitt yrke som den mera kända Hedda Andersson och hon har länge varit bortglömd. Nu börjar det ändras. Förra året – 2016 – invigdes Björckska rummet i AF-borgen.
Läs om Hildegard Björcks levnadsöde.