Hedda Andersson

Andersson Hedda
 
Hedda Andersson-gymnasiet.
Så ska Lunds femte kommunala gymnasieskola heta. Den byggs vid nuvarande Svaneskolan. 
Hedda Andersson (1861-1950) var en av Lunds universitets första kvinnliga studenter. Hon studerade medicin och blev Sveriges andra kvinnliga läkare. Hon var i rakt nedstigande led släkt med sju så kallade kloka gummor, bland annat hennes mormor Elna Hansson, känd som Lundakvinnan. Hedda Andersson är en av Kulturportal Lunds profiler. Läs mer om henne!
Efter sin pensionering bosatte sig Hedda Andersson på Karl XI-gatan. På huset nummer 8 sitter en minnesskylt. 
 
Text: IN
 
 
2017-09